Projenin genel tanımı

Herkesin bildiği gibi, Mustafa Kemal Atatürk, Rousseau’nun önemli okuyucularından biridir. Ancak ’’Toplumsal Sözleşme’’nin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu üzerindeki etkisini, genel olarak da Türkiye’de Rousseau yapıtlarının nasıl algılandığını, pek az araştırmacı incelemiştir. Rousseau’yu kim okumaktadır ve nasıl okumaktadır? Rousseau, Türk aydınları, yazarları, siyaset adamları için ne ifade etmektedir?

Birçok sanatçı ve ansiklopedist gibi, Rousseau da bir önceki yüzyıldan miras kalan Bab-ı Ali kaynaklı düşüncelerden etkilenmiştir. Ancak Cenevreli yazarın yapıtlarındaki bu hayal gücü, babasının 1706 – 1711 yılları arasında, yani Jean-Jacques’ın 28 Haziran 1712’de Cenevre’de doğmasından hemen önce, padişahın saatçisi olarak İstanbul’da geçirdiği dönemle ilgili anlattıkları sayesinde de özel bir şekil almıştır.

Üç yüzüncü doğum yılında, İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Eğitim Vakfı, büyük bir Avrupalı aydını, dünkü ve bugünkü Türkiye’ye bağlayan özellikleri aracılığıyla ortaya koymayı ve açıklamayı öngörmektedir.

Sergi
Kolokyum
Konserler
Diğer Etkinlikler