français | Türkçe

giriş

Kaynağı, Le Devin du village’ı ele veriyor

10 Mayıs 2012, 18:00

| konferans , Herkese açık

Davetiye için buraya tıklayın.

Türkçe simultane çeviri

Jean-Jacques Rousseau’nun üç yüzüncü doğum yılı dolayısıyla

Müzikolog Prof. Jacqueline Waeber’in Konferansı
(Duke University, USA)

Moderatör : Dr Martin Stern

Kaynağı, Le Devin du village’ı ele veriyor

İtalyan mı, Fransız mı? 1752’de Fontainebleau’da ilk ortaya çıkışından, ardından 1753’te Paris’te sahnelenişinden itibaren, J.J. Rousseau’nun Le Devin du village (Köyün Kâhini) adlı eserinin tarzı konusunda çok çelişkili fikirler ortaya atıldı: Eser, kimine göre tipik Fransız « pastoral tarzı», kimine göre ise «İtalyan tarzını taklit eden bir interlüd (iki sahne arasına giren eğlence)» idi.
Gerçek aslında daha karmaşık: Kaynağına (kitapçık ve notalar) dikkatle bakıldığında, Kâhin’in müziğindeki İtalyan etkisi, bir nevî göz aldatmacası gibi sadece yüzeydedir. Fransız yönüne gelince, pastoral tarzdan ziyade, commedia dell’arte ‘nin tiyatro uygulamalarından esinlenen panayır tiyatrosu tarzına yakındır. 1753’te yayınlanış biçimiyle bile Kâhin, Rousseau’nun başlangıçta arzuladığından farklıdır; bu da, tipik bir Rousseau korkusu olan, eserin yaratıcısının iradesinden çıkışını yansıtmaktadır.

Jacqueline Waeber

İsviçreli bir müzikolog olan Jacqueline Waeber, Cenevre Müzik Yüksek Konservatuvarı (yazım, korno) mezunu olup, Cenevre Üniversitesi Edebiyat (müzikoloji) Doktorasına sahiptir. Araştırmalarını Jean-Jacques Rousseau’nun müzik estetiği ve 18 ve 19. yüzyıllarda tiyatro, plastik sanatlar ve müzik arasındaki ilişkiler üzerine yapmıştır.

Waeber’in, Aydınlanma Yüzyılında müzik estetiği üzerine çok sayıda incelemesi olup, Jean-Jacques Rousseau ile Horace Coignet’nin Pygmalion adlı yapıtının metin ve müziğinin eleştirel incelemesi 1997’de ilk basımını yaptığında dikkatleri çekmiştir.

Jacqueline Waeber, ABD’deki Duke University’nin Müzik Bölümünde ders vermektedir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail