SERGİ AÇILIŞI | Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna, 1850-1950

İki yıllık bir aradan sonra, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Galerisinde, Okul Müdürü Alexandre Abellan, Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi, Fransız Büyükelçiliği Fransızca İş Birliği Ataşesi Vincent Brousse, İstanbul’daki Fransız Enstütüsü Müdürü Christian Schnell, Saint Michel Fransız Lisesi Müdürü Jean-Michel Ducrot ile İstanbul’daki kültür yaşamının farklı temsilcileri huzurunda, “Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna, 1850-1950” Sergisinin açılışı 26 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti.

Lise Galerisi küratörü Dr. Aylin Koçunyan tarafından hazırlanan ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fransızcanın Türkiye’deki tarihsel serüvenine odaklanan bu sergi, şehirde dolaşımda olan pek çok reklam imge ve anlatısı üzerinden 1850-1950 yılları arasında İstanbul şehri üzerine yeni bir okuma gerçekleştirmeyi öneriyor.

Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, reklamın geniş anlamıyla algılandığı sergide, Fransızca basından ticaret rehberlerine, kartpostallardan şirket fatura ve logolarına uzanan geniş yelpazede Fransızca kaynağa başvuruldu.

Sergi boyunca, Osmanlı-Fransız İttifakı, Hacı Bekir, Kurukahveci Mehmet Efendi ve Sabuncakis müesseselerinin kısa kurum tarihleri ve elliye yakın reklam imge ve anlatısına odaklanan ekran projeksiyonlarını grafik değerleri için seçilmiş yirmiye yakın büyük boy reklam görseli tamamlıyor.

Sergi; Salt Araştırma, İBB Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Fransız Millî Kütüphanesi gibi pek çok arşiv, kütüphane ve araştırma merkezinden çeşitli Fransızca kaynaklar ile Hacı Bekir, Kurukahveci Mehmet Efendi, Sabuncakis gibi müesseselerin özel arşivlerinden hareket ederek, Fransız dili ile dolaşımda olduğu İstanbul şehrine dikkatli bir bakış açısı getiriyor.

Sergi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.