français | Türkçe

giriş

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız veli–öğretmen–idare ile işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin okulumuzda eğitim-öğretim gördükleri süreçte sağlıklı ve mutlu olmalarına destek sağlamaktır. Okulumuzda Rehberlik hizmetlerini verirken; kendini tanıyan ve ifade edebilen, sosyal becerileri ve problem çözme becerileri gelişmiş, kendine uygun hedefler belirleyebilen ve bu doğrultuda ilerleyebilen bireyler yetiştirebilmeyi hedefliyoruz.

Psikolojik Danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler şunlardır:

- Okul rehberlik programının yürütülmesi
- Bireysel rehberlik
- Grup rehberliği
- Psikolojik danışmanlık
- Mesleki rehberlik
- Yüksek öğrenim danışmanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü:

Hazırlık Sınıfları: Sarem Külegeç Şeşetyan

9. Sınıflar: Gökçe Bilici

10. Sınıflar: Aslıhan Akatlı

11. ve 12. Sınıflar: Funda Poyraz

Kendileriyle randevu alarak görüşebilirsiniz.

Okulumuzun Rehberlik çalışmalarıyla ilgili dosyayı açmak için tıklayınız.

Rehberlik Servisi etkinliklerini görmek için tıklayınız.

Ekler

Rehberlik Tanıtım Sunumu

recherche


Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail