français | Türkçe

giriş

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız veli–öğretmen–idare ile işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin okulumuzda eğitim-öğretim gördükleri süreçte sağlıklı ve mutlu olmalarına destek sağlamaktır. Okulumuzda Rehberlik hizmetlerini verirken; kendini tanıyan ve ifade edebilen, sosyal becerileri ve problem çözme becerileri gelişmiş, kendine uygun hedefler belirleyebilen ve bu doğrultuda ilerleyebilen bireyler yetiştirebilmeyi hedefliyoruz.

Psikolojik Danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler şunlardır:

- Okul rehberlik programının yürütülmesi
- Bireysel rehberlik
- Grup rehberliği
- Psikolojik danışmanlık
- Mesleki rehberlik
- Yüksek öğrenim danışmanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü:

Hazırlık Sınıfları: Sarem Külegeç Şeşetyan

9. Sınıflar: Gökçe Bilici

10. ve 11. Sınıflar: Funda Poyraz

12. Sınıflar: Tuna Saikali

Kendileriyle randevu alarak görüşebilirsiniz.

Ekler

Rehberlik Tanıtım Sunumu

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail