français | Türkçe

giriş

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız veli–öğretmen–idare ile işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin okulumuzda eğitim-öğretim gördükleri süreçte sağlıklı ve mutlu olmalarına destek sağlamaktır. Okulumuzda Rehberlik hizmetlerini verirken; kendini tanıyan ve ifade edebilen, sosyal becerileri ve problem çözme becerileri gelişmiş, kendine uygun hedefler belirleyebilen ve bu doğrultuda ilerleyebilen bireyler yetiştirebilmeyi hedefliyoruz.

Psikolojik Danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler şunlardır:

 Okul rehberlik programının yürütülmesi
 Bireysel rehberlik
 Grup rehberliği
 Psikolojik danışmanlık
 Mesleki rehberlik
 Yüksek öğrenim danışmanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü:

Hazırlık Sınıfları: Sarem Külegeç Şeşetyan

9. Sınıflar: Gökçe Bilici

10. Sınıflar: Aslıhan Akatlı

11. ve 12. Sınıflar: Funda Poyraz

Kendileriyle randevu alarak görüşebilirsiniz.

Okulumuzun Rehberlik çalışmalarıyla ilgili dosyayı açmak için tıklayınız.

Rehberlik Servisi etkinliklerini görmek için tıklayınız.

Ekler

Rehberlik Tanıtım Sunumu

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail