NDS Spor Kompleksi İç Yönetmeliği

İçindekiler

Madde 1: Spor kompleksinin tanımlanması
1-1: Tırmanma alanı
1-2: Dans salonu alanı
1-3: Fitness alanı
1-4: Havuz alanı
1-5: Spor sahaları alanı

Madde 2: Çalışma saatleri, Öğretmen Gözetimi ve Kullanım

2-1: Okul ders saatleri
2-2: Okul ders saatleri dışı
2-3: Teneffüsler

Madde 3: Karşılama ve Gözetim

Madde 4: Güvenlik, Yasaklar ve Yükümlülükler

4-1: Tırmanma
4-2: Fitness
4-3: Havuz
4-3-1: Tüm kullanıcılarla ilgili hususlar
4-3-2: Yüzücülerle ilgili hususlar

Madde 5: Hijyen ve Giysi
5-1: Tırmanma

5-2: Fitness
5-2-1: Spor giysileri
5-2-2: Hijyen

5-3: Havuz
5-3-1- Giysi ve soyunma odası kullanımı
5-3-2 Havuza giriş
5-3-3 Havuza girişi uygun olmayan kimseler

5-4: Diğer donanımlar

Madde 6: Malzemenin Kullanılması, Kaldırılması ve Korunması
6-1: Tırmanma
6-2: Fitness
6-3: Havuz
6-4: Diğer donanımlar

Madde 7: Kaza durumu

Madde 8: Deprem ve Yangın Güvenliği

Bu yönetmelik, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi spor alanının tüm kullanıcılarının uymaları gereken yükümlülükleri açıklar. Bu yönetmeliğin kurallarına uyarak, tesisin bütünlüğünü korumuş olacak ve burada güzel vakit geçirebileceksiniz.

Bu alana girmek, havuzu ve diğer donanımları kullanmak aşağıdaki şartların kabulü anlamına gelir.

Madde 1: Spor kompleksinin tanımlanması

1-1: Tırmanma alanı (açık alanda, bahçede)

Üç adet tırmanma şeridi içeren dokuz metrelik bir duvar.

1-2: Dans salonu alanı (zemin kat)

Dans etkinliği ve form koruma tekniklerine ayrılan bu salonun döşemesi, hassastır. Ayrıca salon duvarı boylu boyunca aynayla kaplıdır. Bu özelliklerden dolayı bu alan, öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük bir dikkat ve özenle kullanılmalıdır.

1-3: Fitness alanı (-1.kat)

Bu alanda bulunanlar:
Kardiyo alanı
Serbest ağırlıkla adale çalışma alanı
Yönlendirmeli ağırlıkla adale çalışma alanı
Uygun alıştırmaları yapmak üzere serbest bir alan

1-4: Havuz alanı (-2.kat)

Soyunma odasından önceki alan, ayakkabı çıkartmaya ayrılmıştır. Bu alanda ayakkabıların konacağı raflar bulunmaktadır.
Bu alandan sonra, bireysel duş ve tuvaleti olan kız ve erkek soyunma odaları yer alır.
Soyunma odaları çıkışında ortak duşlar ve ayak dezenfeksiyon havuzu bulunur.
Havuzun boyutları: Boy, 20m,; en, 8m’dir. Derinlik: En derin yerde 1,80m, en az derin yerde ise 1m’dir.

1-5: Spor Sahaları Alanı (iki seviyede : -1 ; -2)

Spor Sahalarına giriş için kullanılan kapı, gösteri salonu girişinin yanındaki kapıdır.
Spor Sahalarına girişten sonra, bireysel duş ve tuvaleti olan kız ve erkek soyunma odaları yer alır.
Spor Sahaları, iki seviye üzerinde iki benzer salonu içerir.

Madde 2: Çalışma Saatleri, Öğretmen Gözetimi ve Kullanım

Notre Dame de Sion Fransız Lisesinin çeşitli spor alanları, sadece sorumlu öğretmenin bulunduğu gün ve saatlerde açıktır. Giriş ve seans gözetim yetkisi sadece beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve eğitmenlerindedir. İzni olmayan başka herhangi bir kişinin, tesisi ve malzemeyi kullanması kesinlikle yasaktır.

2-1: Okul ders saatleri

Okul ders saatlerinde, bu alanlar beden eğitimi dersleri için kullanılacaktır. Bu yapılara giriş ancak bu çerçevede, beden eğitimi ve spor öğretmeniyle mümkündür. Bahsi geçen saatlerde buraya bireysel olarak girmek yasaktır.

2-2:Okul ders saatleri dışı

Okul ders saatleri dışında spor kompleksi, sadece Notre Dame de Sion Fransız Lisesinin ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Eğitim Vakfına bağlı okulların öğrencilerine ve bu kurumların personeline ayrılmıştır. Bu spor kompleksinin çok sayıda kişi tarafından kullanılabilmesi için, belirli saat düzenlemeleri yapılmıştır. Bu alanların doğru işlemesi ve herkesin güvenliğinin sağlanabilmesi için, bu planlamaya uyulması gerekmektedir.

2-3: Teneffüsler

Havuz: Havuz, teneffüslerde kapalıdır.
Fitness: Büyük teneffüslerde, bu alan her gün bir ya da iki farklı sınıf seviyesinden öğrenciler tarafından dönüşümlü olarak kullanılacaktır. Öğrencilerin seviyesine göre, bu teneffüslerin nöbetçi personeli, bazı öğrencilere malzemeyi kullanma sınırı getirebilir. Küçük teneffüslerde zaman kısıtlı olduğundan, alanların tümü kapalıdır.
Spor sahaları: Spor sahaları büyük ve küçük teneffüslerde kullanıma açıktır.
Tırmanma duvarı: Tırmanma duvarı, teneffüslerde kapalıdır.
Dans salonu: Dans salonu, teneffüslerde kapalıdır.

Madde 3: Karşılama ve Gözetim

Sınıfın ya da grubun ağırlanması seans sorumlusu öğretmene aittir. Seans sorumlusu öğretmen, tesis ve güvenlik kurallarına uyulmasına dikkat eder. Bu yönetmeliğe uyulmasını sağlama konusunda tam yetkilidir.

Havuz gözetimi seans sorumlusu öğretmen tarafından sağlanır. Dolayısıyla, tüm öğrencilerin sudan çıktığını ve soyunma odalarından ayrıldığını kontrol etmek bu öğretmenin sorumluluğundadır.

Madde 4: Güvenlik, Yasaklar ve Yükümlülükler

Tüm spor alanlarında her türlü yiyecek (sakız dahil) ve içecek (su dışında) kesinlikle yasaktır. Özel olarak ayrılmış çöp kutularının dışındaki yerlere kağıt, çöp ya da başka cisimler atmak kesinlikle yasaktır. Her türlü şişe ve cam maddenin spor alanlarına sokulması yasaktır.

4-1: Tırmanma

Koruma örtüsü duvarda olduğu sürece, spor teçhizatını kullanmak yasaktır. Koruma örtüsünü sadece öğretmen veya eğitmen kaldırabilir veya kaldırma izni verebilir.

İniş ve koruma minderleri her etkinlik öncesi mutlaka yerlerine konmuş olmalıdır. Tırmanma uygulaması asla iniş / koruma minderi olmadan yapılmamalıdır.

4-2 Fitness

Çocuğun bedensel gelişiminin zarar görmemesi için bazı materyallerin yıl itibari ile 14 yaşını doldurmamış kişilerce kullanılması sınırlandırılmıştır. Seans öğretmenlerinin buna dikkat etmesi çok önemlidir.

Büyük ağırlıklarla çalışan yetişkinler için, yalnız çalışmak, özellikle salt güç çalışma yerlerinde yalnız çalışmak yasaktır. Bu sırada bir ya da iki gözcü gözetiminde çalışmak zorunludur. Gözcülerin çalışmakta olan kişiyi kesinlikle rahatsız etmemesi ve dikkatini dağıtmaması gerekir. Aynı şekilde, serbest ağırlıklarla çalışmakta olan kişinin yanından geçmemeli, yakınındaysanız ona sırtınızı dönmemelisiniz.

Çalışmaya başlamadan önce, yönlendirmeli makinelere yüklenen ağırlıkları sistematik olarak kontrol etmek gerekir. Aynı şekilde, serbest ağırlıklı donanımlar için, ağırlığın çubuk üzerinde iyi dengelenmiş olduğundan emin olmak gerekir. Makineleri kullanmadan önce, kullanımları hakkında bilgi / tavsiye isteyiniz.

Çalışmaya başlamadan önce temel spor kurallarına uymak çok önemlidir: ısınma, esneme ve germe hareketleri. Çalışmalar arasında, dinlenme süresine uymaya özen gösteriniz. Düzenli olarak su tüketmeye çalışınız. Alanda bulunan öğretmenden her bir alıştırma öncesi tavsiyelerini almakta tereddüt etmeyiniz.

Saçlarınızın toplanmış olmasına ve üzerinizde hiçbir takı (kolye, zincir, küpe...) olmamasına özen gösteriniz.

4-3: Havuz

4-3-1: Tüm kullanıcıları ilgilendiren hususlar

Havuzun etrafında yemek yemek,
Kağıt, çöp ya da diğer cisimleri, bunlara ayrılmış çöp kutularının dışındaki yerlere atmak,
Sakız çiğnemek,
Her türlü cam maddeyi alana sokmak; havuza veya havuz etrafına atmak,
Havuzun etrafında, tuvalet ve soyunma odalarında dışarıda giyilen ayakkabılarla yürümek,
Havuzun etrafında veya soyunma odalarında koşmak,
Gürültü yapmak
Alanı kirletmek, duvara, yere, mobilyaya, kapıya yazı yazmak yasaktır.
Fotoğraf ve video çekimi yapmak izne bağlıdır.

4-3-2: Yüzücülerle ilgili hususlar:

Tüm kullanıcılara uygulananlar dışında, yüzücülerle ilgili özel hususlar:
Boğulma taklidi yapmak,
Beden ve spor dersi öğretmeninin izni olmadan suda sabit nefes tutma uygulaması yapmak,
Havuza grup halinde atlamak veya tekrarlanan atlamalar yapmak,
Derinliğin yetersiz olduğu sığ bölüme atlamak,
Diğer yüzücüleri istemedikleri halde suya batırmak,
Diğer yüzücüleri suya atmak ya da itmek,
Havuz kenarında top oynamak,
Havuza veya etrafına tükürmek,
Duş veya kabinlerde uzun süre kalmak yasaktır.

Madde 5: Hijyen ve Giysi

Mekâna özen göstermek, tesis ve donanımları sağlam durumda muhafaza etmek ve spor kompleksi içindeki temizlik herkesin sorumluluğudur.

5-1: Tırmanma

Tırmanıcı, en az bir temiz spor ayakkabısı veya mümkünse tırmanma ayakkabısı, eşofman altı veya şort giymelidir. Sonbahar ve kış için, koruyucu giysiler giyilmelidir.

Güvenlik nedeniyle, bu uygulama sırasında yüzük, bilezik, kolye veya her türlü takı takmak yasaktır. Saçlar toplanmış olmalıdır.

5-2: Fitness

5-2-1: Spor giysi

Uygun bir spor giysisi şarttır. Bu giysinin özellikleri:

Sadece salon etkinliklerine ayrılan bir çift temiz spor ayakkabı kullanmalıdır. Fitness alanına girmeden önce, spor ayakkabıyı, bakteri karşıtı paspas yardımıyla temizlemek zorunludur. Bu spor ayakkabının altı iz bırakmayan cinsten olmalıdır. Adale çalışmasının sandalet, çorap, bale patiği veya çıplak ayakla yapılması tehlikeli ve yasaktır.
Temiz ve bu etkinliğe uygun her tür spor giysi kullanılabilir.
Çalışma sırasında (hijyen açısından) alet, halı veya diğer donanımları korumak üzere, temiz bir havlu kullanılmalıdır. Havlu kişi tarafından getirilir.

Giyinme ve soyunma sadece soyunma odalarında yapılabilir.

5-2-2: Hijyen:

Her kullanıcı, salondan ayrılmadan önce kendi su şişesini toplamak ve bu amaçla bulunan çöp kutularına atmak zorundadır.
Birkaç dakikalık çalışmadan sonra, vücut terler. Hijyenik nedenlerden dolayı, herkesin kendi temiz havlusunu getirmesi şarttır.

İçecek tüketmek (su hariç), yemek yemek ve sakız çiğnemek yasaktır.
Fitness alanını kirletmemek ve temizlik personeline fazladan iş çıkarmamak için, su şişelerinizi kullandıktan sonra kapakları iyi kapatınız ve çöp kutusuna atınız.

5-3: Havuz

5-3-1- Giysi ve soyunma odası kullanımı

Her bir kullanıcı başkalarına, donanıma, hijyen ve güvenliğin temel unsurlarına saygı göstermelidir.

Ayakkabılar soyunma odalarının girişinde çıkartılacak ve bu amaçla bulunan raflara konacaktır. Soyunma odalarına giriş ayakkabısız ya da havuz terliğiyle yapılacaktır.

Soyunma odalarından çıkış da ayakkabısız olacak; ayakkabılar dışarıda rafların yanında giyilecektir.

Havuza giriş, aşağıda ayrıntıları bulunan spor giysiyle yapılır:

Yüzücü mayosu giyilmelidir. Erkekler, sadece yüzücü mayosu veya diz üstü mayosu (yüzme giysisi kumaşından) giyebilir. Geniş şort, bermuda ve iç çamaşırı ile havuza girmek yasaktır. Kızlar, tek ya da iki parça yüzücü mayosu giymelidir. Havuza günlük giysilerle girmek kesinlikle yasaktır: pantolon, gömlek, ayakkabı, vb.

Yüzücüler için, soyunma odasından itibaren bone takmak zorunludur. Havuza girmek için mayo ve bonenin dışında giysi yasaktır.

5-3-2 Havuza giriş

Duş alınmalı ve duştan sonra ayak dezenfeksiyon havuzundan geçilmelidir.
Yüzücü olunsun olunmasın ayak dezenfeksiyon havuzundan geçiniz. (Yüzmek istemeyenler okul saatleri dışında havuz sahasına giremez.)
İç kısımlarda sadece çıplak ayakla yürünebilir. Havuz terliğiniz varsa soyunma odasında veya ayak dezenfeksiyon havuzunun yanında bırakınız.

5-3-4 Havuza girişi uygun olmayan kimseler

Yaralı kişiler
Şüpheli cilt yarası olan kişiler
Belirgin bir hijyen / temizlik sorunu olan kişiler

5-4: Diğer donanımlar

Uygun bir spor giysi giymek şarttır. Spor ayakkabısı temiz ve sadece salon etkinliklerine ayrılmış olmalıdır. Bu alanlara girmeden önce, spor ayakkabısını bakteri karşıtı paspas yardımıyla temizlemek zorunludur. Spor ayakkabısının altı iz bırakmayan cinsten olmalıdır. Spor giysisi temiz ve etkinliğe uygun olmalıdır.

Madde 6: Malzemenin Kullanımı, Kaldırılması ve Korunması

6-1: Tırmanma

Her kullanıcı, kullanım için verilen malzemeye (emniyet kemeri, iniş aleti, ip, sicim, emniyet kilidi, karabina, minder...) özen göstermeyi; malzemenin beden eğitimi ve spor öğretmeni veya eğitmeni gözetiminde yerleştirilmesine, geri kaldırılmasına yardım etmeyi taahhüt eder.

6-2: Fitness

Kullanılan malzemeye özen göstermek gerekmektedir. Herhangi bir aletin yeri, ancak salonda bulunan beden eğitimi ve spor öğretmeni veya eğitmeninin izni alındıktan sonra değiştirilebilir.

Tüm ağırlıklar, halterler, çubuklar yerde çizgiyle belirtilen serbest ağırlık bölgesinde kalmalıdır. Kullanıldıktan sonra derhal baştaki toparlama yerine kaldırılmalıdır. Adale çalıştırma yerinde, çubuklar kullanıldıktan sonra yüklerinden arındırılmalıdır.

Kılıfların yıpranmaması için ağırlıklar, halterler, çubuklar banklara konmamalıdır.

Kullanım sırasında ağırlıklar, halterler, çubukların yere fırlatılması, ağırlıkların efordan sonra şiddetli bir şekilde yere bırakılması yasaktır.

Kullanıldıktan sonra pilates topları, sağlık topları, minderler ve diğer küçük malzemeler... gerekli yere kaldırılmalıdır.

Herhangi bir aksaklık gördüğünüzde bildiriniz. İşleyişinde aksaklık gösteren bir makine, hem makine için, hem de sizin için tehlikeli olabilir.

6-3: Havuz

Yüzme alıştırması veya diğer kurum seansları için malzemeler, öğrencilerin ve diğer kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Malzeme, (levhalar, kemerler, ağırlıklı halkalar vb.) her seansın sonunda yerine kaldırılmalıdır. Malzemedeki yıpranma veya kırılma mutlaka sorumlulara bildirilmelidir.

6-4: Diğer donanımlar

Öğrenci veya diğer kullanıcılara sunulan tüm aletler, çok tedbirli bir şekilde kullanılmalıdır. Her seansın sonunda sistematik olarak yerine kaldırılmalıdır.

Madde 7: Kaza durumu

Kaza durumunda, kazanın şekline göre o anda alanda bulunan sorumlu, acilen okul doktoruna ve idaresine haber verecektir. İlkyardım sorumlu eğitmenler ve okul doktoru tarafından yapılacaktır.

Madde 8: Deprem ve Yangın Güvenliği

Spor kompleksinin tümünde sesli yangın ihbar alarmı bulunmaktadır. Alarm durumunda, tüm spor alanı kullanıcılarının hızla spor alanını terk etmeleri ve bina dışına çıkarak kendilerini emniyete almaları gerekmektedir. Kurumun genel iç yönetmeliğinde de belirtildiği gibi, güvenlik talimatlarının izlenmesi gerekmektedir.

Deprem durumunda, tüm öğrenciler ve spor kompleksinde bulunan personel okulun bahçesinde toplanacak ve talimatları bekleyecektir.