français | Türkçe

giriş

Matematik

Matematik Eğitiminin Genel Amaçları

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.
Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir.
Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, entelektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.

Hazırlık Sınıfları Matematik Programı

Amacımız ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrarlayarak Fransızca matematik için gerekli sözcük dağarcığını elde etmek, önerme ve teoremleri Fransızca olarak belirtebilmektir. Bu hazırlık senesi, öğrencilerin lise programında görülecek yeni kavramları Fransızca olarak takip edebilme olanağı sağlayacaktır.

9. Sınıf Matematik Programı

10. Sınıf Matematik Programı

11. Sınıf İleri Düzey Matematik Programı

Sayılar - Cebir

Geometri

Sayılar - Cebir

Geometri

11. Sınıf Temel Düzey Matematik Programı

Sayılar - Cebir

Geometri

Veri-Olasılık

12. Sınıf Matematik Programı

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail