français | Türkçe

giriş

Matematik

Matematik Eğitiminin Genel Amaçları

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir. Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir. Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, entelektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.

Hedefler

Tüm seviyelerde MEB matematik programı Fransızca olarak uygulanır. Okulumuzun matematik öğretimindeki hedefi, öğrencileri çoktan seçmeli yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, aynı zamanda yüksek öğretimin ilk yılında dersleri kolaylıkla takip edebilecekleri donanımı sağlamaktır. Öğrenciler matematiği Fransızca öğrenecekler ispat ve doğrulama yöntemlerini kullanarak, sözlü ve yazılı olarak ifade ederek matematiği derinlemesine anladıklarını göstereceklerdir.

Konulara bağlı olarak kullanılan teknoloji araçları ve matematik yazılım programları, derslerin daha dinamik işlenmesini sağlamaktadır.

Hazırlık Sınıfları Matematik Programı

Amacımız ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrarlayarak Fransızca matematik için gerekli sözcük dağarcığını elde etmek, önerme ve teoremleri Fransızca olarak belirtebilmektir. Bu hazırlık senesi, öğrencilerin lise programında görülecek yeni kavramları Fransızca olarak takip edebilme olanağı sağlayacaktır.

9. Sınıf Matematik Programı

SAYILAR VE CEBİR

MANTIK

MELER

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

GEOMETRİ

ÜÇGENLER

VERİ, SAYMA ve OLASILIK

VERİ

10. Sınıf Matematik Programı

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

SAYMA VE OLASILIK

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLAR

POLİNOMLAR

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

GEOMETRİ RTGENLER VE ÇOKGENLER

UZAY GEOMETRİ

11. Sınıf Matematik Programı

GEOMETRİ

TRİGONOMETRİ

ANALİTİK GEOMETRİ

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

GEOMETRİ

ÇEMBER VE DAİRE

UZAY GEOMETRİ

VERİ, SAYMA VE OLASILIK OLASILIK

12. Sınıf Matematik Programı

SAYILAR VE CEBİR

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

DİZİLER

GEOMETRİ TRİGONOMETRİ

DÖNÜŞÜMLER

SAYILAR VE CEBİR

REV

İNTEGRAL

GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail