İstanbul Kitap Fuarında Düzenlenen Panel, NDS Edebiyat Ödülü İçin Önemli Bir Durak Olmaya Devam Ediyor

2009’da Edebiyat Ödülü’nün oluşturulmasından bu yana, Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, her yıl İstanbul Tüyap Kitap Fuarına katılmakta ve fuarda bir panel düzenlemektedir. Lisenin Mezunlar Derneği tarafından organize edilen ve çoğunlukla gençlik ve edebiyat temalarına yoğunlaşan bu panellere daha önceki yıllarda Tahsin Yücel, Oya Baydar, Enis Batur, Yalçın Tosun, Dr. Erdal Atabek gibi alanlarında söz sahibi kişiler konuşmacı olarak katılmıştır.

NDS panelinin bu yılki başlığı “Kimlik Oluşumunda Çocuk Edebiyatının Rolü” idi ve panel, konunun üç uzmanını bir araya getirdi:

Gülten Dayıoğlu
(Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı)
Prof. Dr. Yankı Yazgan
(Çocuk ve Genç Psikiyatrı)
Yrd. Doç. Necdet Neydim
(Öğretim Üyesi, Yazar)

Konunun her yaştan meraklısıyla dolu olan salonda, panel moderatörü gazeteci yazar Yazgülü Aldoğan, NDS edebiyat ödülüyle ve panelle ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü, konuşmacılara bıraktı.

İstanbul 31. Kitap Fuarının onur yazarı ve 78 çocuk kitabının yazarı Gülten Dayıoğlu, bizlere 50 yıllık kariyerini; özellikle de Türkiye’de üç kuşak gencin dikkatini çekmeyi nasıl başardığını anlattı. Yazar, geniş bir okuyucu kitlesi nezdinde elde ettiği başarısını kuşkusuz, mesleğini sevmesine ve gençlerle kurduğu bağlara borçlu olduğunu ifade etti. Birkaç kuşak tarafından okunan bir yazar olabilmek için, gelişen ve değişen dünyayı takip etmeyi ve teknolojiye de ayak uydurmayı ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

Dil ve çeviri alanlarında çalışan ve aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatı konularında uzman olan araştırmacı yazar Necdet Neydim, bizlere çocuğun kültür eğitiminde ’’kitap’’ın rolünden söz etti. Neydim, çocukların sorun ve kaygılarının evrensel olduğunu vurguladıktan sonra, gençlerin dünyanın her yerinde Harry Potter gibi düşsel dünyaları anlatan kitaplara, rağbet etmelerinin şifrelerini açıkladı.

Ünlü çocuk ve ergen psikiyatrı Prof. Dr.Yankı Yazgan ise edebiyatın gençliğe nasıl etki ettiğinin ve gençlerin okuma konusunda çektikleri zorlukların üzerinde durduktan sonra, gençlerin en çok hangi edebi türlerden hoşlandıklarını gerekçeleriyle açıkladı.

Panel sonunda dinleyiciler konuşmacılara; özellikle gençliğin okumaya karşı ilgisizliğinin nasıl açıklanabileceği, yeni teknolojilerin okumayı nasıl etkilediği ve elle yazmak ile bilgisayarda yazmak arasında zihinsel olarak bir fark olup olmadığı sorularını yönelttiler.
Panelistlerin soruları cevaplamalarının ardından, moderatör Yazgülü Aldoğan’ın teşekkür konuşmasıyla panel sona erdi.

2013 Tüyap’ta görüşmek üzere...