français | Türkçe

giriş

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

27 Mart 2009, 20:00

| Konser , Herkese açık

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sunar:

“ATATÜRK ve CUMHURİYET”
- Atatürk’ün şarkıları ve Cumhuriyet bestekârlarımız-

Şef:

Fatih Salgar

Solist:

Adnan Mungan

Ufuk Caba – Hakan Hataylı

Bekir Ünlüataer – Ezgi Köker

Program:

Rast Peşrev / Refik Fersan

Rast Yürük Semâî / Hâfız Post

Gelse o şûh meclîse nâz ü tegafül eylese

Rast Şarkı / Dede Efendi

Yüzündür cihânı münevver eden

Rast Şarkı / Giriftzen Âsım Bey / Solist: Hakan Hataylı

Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi

Rast Şarkı / Dede Efendi

Yine bir gülnihâl aldı bu gönlümü

Uşşak Şarkı / Lem’i Atlı

Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var

Uşşak Şarkı / Giriftzen Âsım Bey / Solist: Ufuk Caba

Cânâ rakîbi handân edersin

Hicazkâr Şarkı / Kemanî Tatyos / Solist: Ezgi Köker

Mânî oluyor hâlimi takrîre hicâbım

Hicazkâr Şarkı / Lavtacı Ovrik

Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel

ARA

Solist: Adnan Mungan

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Dr. Subhi Ezgi

Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Yesârî Âsım Arsoy

Ömrümce o sâf aşkını kalbimde yaşatsam

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Emin Ongan

Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur

Kürdîlihicazkâr Şarkı / Nev’eser Kökdeş

Cânândan uzak kaldı gönül

CHOEUR

Nihâvend Şarkı / Musa Süreyya Bey

Bir gün o güzel rûhumu şâdedecek sandım

Nihâvend Şarkı / Münir Nureddin Selçuk

Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler

Nihâvend Şarkı / Artaki Candan / Soliste: Bekir Ünlüataer

Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar

Nihâvend Şarkı / Muhlis Sabahattin Ezgi

Üç yıl beni sevdânın ipek saçları sardı

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Kültürümüzün, dilimizle birlikte en önemli dalı olarak değerlendirilen müziğimizi en üst düzeyde icra ve temsil etmek, gelecek kuşaklara önemiyle paralel biçimde aktarmak ve klasik musikimizi yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, Nevzad Atlığ ve Yılmaz Öztuna tarafından, Cumhuriyet tarihimizin ilk resmi Türk Musikisi icra topluluğu olarak 1976’da kuruldu.

Konserlerinin yanı sıra, 33 yıldır TV ve radyo programları yapan koro, bilim ve sanat kurumlarında konserler verdi. Yüzlerce nota yayınına ek olarak, 50 kadar kaset, plak ve CD yayınladı. Yurtiçinde ve Almanya, Tunus, Cezayir, KKTC, Mısır, ABD, Japonya, Macaristan, Hindistan, Fas, Bosna, İsveç ve Fransa gibi dünyanın birçok ülkesinde tam kadro veya gruplar halinde etkinliklerde bulundu.

Koro halen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve Şef Fatih Salgar, Şef Yardımcısı Birol Yayla, Müdür Mehmet Güntekin ile sanatçılardan Ayfer Çağlayan ve Şenol Filiz’den oluşan Sanat Kurulu tarafından yönetilmektedir.

SOLIST:

FATİH SALGAR (Şef) - (22 Şubat 1954)

Adana’da doğdu. İst. Belediye Konservatuvarı’ndan ve İÜ Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1978-2005 arasında Belediye ve İTÜ TMD konservatuvarlarında öğretmenlik yaptı. Nevzad Atlığ ile birlikte notalar yayınladı. Ansiklopedi, dergi ve gazetelerde araştırmaları ve yazıları; Dede Efendi, III. Selim, Türk Musikisi’nde 50 Bestekâr ve Mevlevi Ayinleri kitapları yayımlandı. Bakırköy Musiki Vakfı Konservatuvarı TM Bölümü başkanıdır. 1998’de şef yardımcılığına; Ağustos 2006’da şefliğe atandı.
(BURAYA RESİM GİRECEK) ADNAN MUNGAN (Solist) - (21 Ocak 1953)
Diyarbakır’da doğdu. İDMMA Kimya Mühendisliği’nden mezun oldu. Üniversite Korosu’na devam etti. Ferid Tan ve Cahit Gözkân’la çalıştı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda idarecilik yaptı. 1985’te İst. Radyosu’nda akitli sanatçı oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında konserler verdi. Cerrahpaşa Tıp, BASİSEN, Dostlar Topluluğu ve Toraks korolarını yönetti. Yapı Kredi’nin yayınladığı CD’lere ve Bir Şarkıdır Yaşamak adlı albümlere solist olarak katıldı. TV programları yaptı. 2002’de bir solo albüm yayınladı.

UFUK CABA (Solist) - (2 Mart 1958)

Nevşehir’de doğdu. İlk müzik derslerini Sadi Hoşses’ten aldı. 1973’te TRT’nin ses yarışmasını kazandı. İTÜ TMD Konservatuvarı’nın Yüksek Şan Bölümü’nden 1984’te mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Devlet Korosu’nda göreve başladı. İst. Radyosu ve Mevlâna KS Vakfı’nın konserlerine ve turnelerine katıldı. Tezhip, minyatür ve ebru çalıştı, sergilere katıldı.

HAKAN HATAYLI (Solist) - (16 Aralık 1964)

İstanbul’da doğdu. Rüştü Eriç ve Vecihe Engin’in öğrencisi oldu. Rumeli Musiki Cemiyeti’nde ve Kubbealtı Akademi Vakfı Musiki Bölümü’nde Yusuf Ömürlü ile çalıştı. Amatör korolarda kurucu, hoca, şef, yönetici oldu. İstanbul Fasıl Topluluğu’yla yurtiçinde ve yurtdışında konserler verdi; CD-kaset çalışmalarında görev aldı. Birçok TV-müzik programı yaptı.

EZGİ KÖKER (Solist) - (28 Ocak 1984)

İstanbul’da doğdu. İTÜ TMD Konservatuvarı’ndan 2006’da mezun oldu. Ses sanatçılığının dışında violonsel ve ud icracısı olarak da birçok konserde yeraldı. Devlet Korosu’nun kadrosuna, 2006 Ağustosunda açılan sınavları kazanarak katıldı.

BEKİR ÜNLÜATAER (Solist) - (8 Şubat 1976)

İstanbul’da doğdu. İTÜ TMD Konservatuvarı’ndan 2003’te mezun oldu. 1996-1997’de TRT Gençlik Korosu’nda çalıştı. 1997’de TRT’nin ses yarışmasında İstanbul birincisi oldu. Kudsi Erguner Topluluğu ve Golden Horn Ensemble ile konserler verdi. CRR TM Topluluğu üyelerindendir. Devlet Korosu’nun kadrosuna, 2006 Ağustosunda açılan sınavları kazanarak katıldı.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail