français | Türkçe

giriş

Bilgi İletişim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgisayar, tüm derslere yardımcı olan bir araçtır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, MEB müfredatına uygun olarak öğrencilerimizin tüm eğitim yaşamları boyunca kullanacakları, ihtiyaç duyacakları konular işlenmekte, farklı derslerde hazırlanılan projelere yardımcı olması, günümüz teknolojilerinin tanıtılması ve gelişen teknolojilere uyumlarını sağlaması amaçlanmaktadır.

Hazırlık sınıflarında "Bilgisayar Bilimi Dersi", Fransızca olarak işlenmektedir. Gençler her ne kadar bilgi teknolojileri konusunda etkin olsalar da etik ve güvenlik konularında eksikleri bulunmakta ve hazırlık sınıfından bu eksikler kapatılmaktadır.

Okulumuz Google Eğitim uygulamalarını kullanmaktadır.

Fransızca olarak işlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) dersi 10. sınıflarda seçmeli olarak okutulmaktadır. Bilgisayarın işleyişi, internet ve bulut sistemleri, office programı kullanımı detaylı olarak ele alınmaktadır. Yıl sonunda ise bilgisayar programlamasına giriş yapılmaktadır.

9. sınıftan itibaren de programlama, robot ve üç boyutlu baskı eğitimi görmek isteyen öğrencilerimiz kontenjan dahilinde Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği içinde yapılan "Yeni Teknolojiler Sertifika Programı"na katılabilirler.

Daha detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail