2022-2023 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Ekim 2022 Çarşamba günü gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2022-2023 dönemi Okul Aile Birliği Eski Başkanı Sayın Can Özyurt söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti. Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Alexandre Abellan ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Tuna Zenginel Saikali söz aldılar.

Konuşmaların ardından, önceki dönem Okul Aile Birliği üyesi velilerimize teşekkür plaketleri sunuldu.

Gündemin birinci maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Figen Koral, Katipliğe Remziye Tuba Şık ve Oy Sayım Memurluğu’na İlker Öztaş oy birliği ile seçildiler.

Ardından 2021-2022 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2022-2023 ders yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan: Semra Akkuş Akman
Başkan Yardımcısı: Pınar Sayın Sandıkçı
Sayman: Nihat Öztürk
Genel Sekreter: Umut Eren
Üye: Vezire Alp

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Okan Atilla
Ayça Orer Tokuzlu
Çiğdem Tekin
Ebru Akarsel
Nilüfer Urfalı

Denetleme Kurulu Asil Üyesi
Can Özyurt

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Funda Özyiğit

Yeni dönem Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz.