2015 NDS Edebiyat Ödülü

26 Mayıs 2015 19:00

<clear1>
« Venüs » adlı romanıyla Şebnem İşigüzel 2015 NDS Edebiyat Ödülü’nü kazandı, Mansiyon ise Tuğba Doğan’ın « Musa’nın Uykusu » adlı romanına verildi.

2015 NDS Edebiyat Ödülü :

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sion’lular Derneği tarafından
düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, yazar Şebnem İşigüzel, « Venüs » adlı romanıyla kazanmıştır. Yazar Tuğba Doğan ise « Musa’nın Uykusu » adlı romanıyla, ’Mansiyon’ ödülüne layık görülmüştür.

Dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarın eserine; bir sonraki yıl ise Fransızca yazan ve eseri Türkçeye çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın eserine verilen NDS Edebiyat Ödülü yedi yaşını doldurdu.

NDS Edebiyat Ödülü Jürisi NDS mezunu yazar, gazeteci, öğretim üyesi olan dokuz kişiden oluşmaktadır.

Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eserleri şöyle tanıtıyor:

« Şebnem İşigüzel ’Venüs’ romanında kahramanları Venüs, Zühre, Şekina aracılığıyla kadının, yıllar boyu değişmeyen yazgısını, aile albümünün sayfalarını çevirerek, geniş bir coğrafyada geniş bir zaman diliminde dinamik, fantastik, romantik, dramatik, masalsı bir ortamda anlatıyor.
Tuğba Doğan ’Musa’nın Uykusu’ adlı eserinde kuşağının kadın hikâyesini, aile bağları, hakikat ve kader açısından derinlikle inceleyip bizi Zeliha’nın hayat açmazına konuk ediyor. »

NDS Edebiyat Ödül Töreni :

2015 NDS Edebiyat Ödül Töreni 26 Mayıs Salı akşamı Fransız Sarayı’nda, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Laurent Bili’nin yüksek himayelerinde gerçekleşecektir.
<clear1>

NDS Edebiyat Ödülü Jüri Üyeleri :

Tomris Alpay (Jüri Başkanı)

Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Mine Haksal

Ödülün Tarihçesi :

  • İlk olarak, 2009 yılı NDS Edebiyat Ödülü’ne « Kalenderiye » romanı ile Gürsel Korat layık görülmüştür. Yine « Şehper Dehlizdeki Kuş » adlı öykü kitabıyla Ayşegül Çelik, mansiyon kazanmıştır.
  • 2010 yılı NDS Edebiyat Ödülü, Türkçeye çevirisi Yıldız Ademoğlu Atlan tarafından yapılan « Magnus » adlı romanıyla Fransız yazar Sylvie Germain’e verilmiştir.
  • 2011 NDS Edebiyat Ödülü’nü « Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler » adlı kitabıyla Yalçın Tosun kazanmıştır; Gaye Boralıoğlu « Aksak Ritim » adlı kitabıyla mansiyona layık görülmüştür.
  • 2012 NDS Edebiyat Ödülü’nü, Aysel Bora’nın Türkçeye çevirdiği « Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara » adlı romanıyla Mathias Énard kazanmış, Jean­Louis Fournier ise « Nereye Gidiyoruz Baba? » adlı anlatı kitabıyla mansiyon almıştır.
  • 2013 NDS Edebiyat Ödülü’nü « Baba, Oğul ve Kutsal Roman » romanıyla Murat Gülsoy kazanmıştır.
  • 2014 NDS Edebiyat Ödülü’nü Türkçeye çevirisi Ebru Erbaş tarafından yapılan «Kahrolsun Dostoyevski » adlı romanıyla yazar Atiq Rahimi kazanmıştır.