français | Türkçe

giriş

2012 NDS Edebiyat Ödülü, Okul Müdürü Sayın Yann de Lansalut’nün Teşekkür Konuşması

Değerli Konuklar,
Ödül törenimizin sonuna yaklaşırken Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi ile birlikte sizlere teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Öncelikle, Ekselansları Fransa Büyükelçisi Laurent BILI ve Fransa Başkonsolosu Sayın Hervé MAGRO’ya seslenmek istiyoruz.
Sayın Büyükelçi,

Bu akşamın yüksek himayelerinizde gerçekleşmesini sağladığınız ve bizlere Fransız Sarayının özellikli ortamını paylaşma imkânı sunduğunuz için size içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu yaklaşımınız, yazarlara ve edebiyata duyduğunuz yakınlığın güçlü bir kanıtı, Büyükelçiliğin, Başkonsolosluğun ve çeşitli Dernek ile Enstitülerin sanat ve kültüre olan desteğinin bir simgesidir.
Projenin her aşamasında beraber çalıştığımız,işbirliğini her an hissettiğimiz Notre Dame de Sion’lular Derneği Başkanı Sayın Lale Murtezaoğlu ve şahsında dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kuşkusuz projenin en can alıcı, sabır ve emek isteyen bölümü jüri üyelerinin sorumluğundadır. Bir eseri değerlendirmek ve bir yazara dikkat çekmek üzere, eseri okuma ve kapalı oturumlarda değerlendirme görevini dört yıldır büyük özveriyle yerine getiren Jüri Başkanı Sayın Tomris Alpay ve tüm değerli jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizlerin sayesinde 2009’da Gürsel KORAT ve Ayşegül ÇELIK ’i , 2010’da Sylvie GERMAİN’i, 2011’de Yalçın TOSUN ve Gaye BORALIOĞLU’nu, bugün de Mathias ENARD ve Jean Louis FOURNİER’yi daha yakından tanıma fırsatı bulduk.

Yıl boyunca ödülün yazışmaları ile çeşitli yayınevlerinden gönderilen eserlerin seçilmesi ve sınıflandırılması çalışmasını yürüten okulumuz mezunu tüm ön jüri üyelerine ve projeye destek veren okulumuz öğretmenlerine teşekkür ederiz.

Özellikle; Edebiyat Ödülü’nün Genel Sekreterliğini üstlenen ve tüm dış iletişimi sağlayan Mireille SADEGE’e teşekkür ederiz.
Ayrıca Türkiye’deki Kitap Fuarlarının düzenleyicisi TÜYAP’a, bu projeye katılan yayıncılara teşekkür eder,Can Yayınları Genel yayın yönetmeni
Zeynep Çağlıyor’un şahsında Can Yayınlarını ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen’in şahsında Yapı Kredi Yayınlarını kutlarız.

Ödül kazanan yazarlarımızı tekrar tebrik eder ve bu akşam burada bulunan öğrencilerimize bu edebiyat geleneğini büyüklerinin izinde sürdürmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Bu ödül Fransızca konuşulan ülkeler ile Türkiye arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunmayı, yeni yazarların geniş bir okur kitlesiyle buluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte okuma mutluluğunu paylaşmayı, bilgi birikimini çoğaltmayı, görüş ufkumuzu genişletmeyi, başka düşüncelere açık olmayı sağlayan bir “zamanı yararlı kullanma fırsatı” da yaratılmış olacaktır.

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail