V.O.L.E.Y. 2022

VOLEY (Vizyon Oluşturma Entegratif Yöntemi) ile Gelecek Tasarımı Grup Çalışması

Rehberlik ekibi olarak 2009 yılından bu yana her sene yapılan, V.O.L.E.Y (Vizyon Oluşturma Entegratif Yöntemi) - Gelecek Vizyonu Oluşturma Grup Çalışması bu sene de 18-19 Ocak 2022 tarihlerinde 9. sınıflardan isteyen 22 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Bankası Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’nda ödül alan V.O.L.E.Y projesi: 2009-2010 eğitim yılı içinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile üç lisenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerince uygulanmaya başlanmıştır. Bir pilot uygulama olarak yürütülen bu proje ilerleyen yıllarda okulumuz rehberlik servisi tarafından uygulanmaya devam edilmiştir.

V.O.L.E.Y geleceğini tasarlamak için içindeki kaynakları harekete geçirmeyi hedefleyen 9. sınıflara yönelik bir grup çalışmasıdır. Dışavurumcu sanat terapisi yöntemlerinin kullanıldığı grup çalışmaları ile öğrencilerin gelecek vizyonlarını şekillendirmeleri, kişisel farkındalık kazanarak özgünlüklerini ve içsel potansiyellerini ortaya koymaları hedeflenir.

Bu sene çalışma sırasında çekilen bazı fotoğrafları ekte görüntüleyebilirsiniz.