Sürdürlebilirlik Sertifikasyon Eğitimi çok başarılı geçti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) ile ortak yürütülen Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu Eğitiminin ikincisi yoğun istek üzerine 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde okulumuzda gerçekleşti.

Sayın Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Sayın Gülin Yücel tarafından verilen eğitimde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında ve 17 hedef doğrultusunda iklim değişikliği, gezegenin sınırları, gelir eşitsizliği, sorumlu tüketim, yiyecek sistemleri ve açlık, kaynak ve atık yönetimi, ekosistemi koruma, biyomimetik (doğayı taklit etme) gibi kavramlar işlenerek gençlerin aktif olarak çözümlere yönelik düşünmeleri sağlanmış ve bu bakış açısının kariyer planlamasında sunacağı yeni alanlar üzerinde durulmuştur.

Öğrencilerimiz asistanlar eşliğinde sorumlu üretim ve tüketim, yoksulluk ve açlığa son, sudaki yaşam ve eşitsizliğin azaltılması hedeflerini gruplara ayrılarak tartışmışlar ve sorunlara çözüm üretmeye çalışmışlardır.

İki günlük eğitim sonunda eğitime aktif katılan öğrencilere Sürdürülebilirlik Sertifikası verilmiştir.

Öğrencilerimizin küresel hedefler doğrultusunda harekete geçmiş olmaları ve bu yönde sınıflarında ve çevrelerinde etki yaratmaları gelecek açısından ümit vericidir.