Prof. Dr Şevki Sözen ile NDS’de Bağımlılık üzerine Seminer

2 Mayıs 2018 tarihinde, NDS Rehberlik Servisi, L1 ve L2 öğrencilerine yönelik olarak Prof. Dr Şevki Sözen’in katıldığı bağımlılık üzerine bir seminer düzenledi.

« Ben bağımlı değilim: « Etkileri, Önleme ve Kurtulma Yolları » başlıklı bu etkinlikle konuşmacı, lise öğrencilerini bu konuda ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirdi. Ayrıca ilgili öğrencilerin faydalanabilecekleri etkileşime açık bir paylaşım ortamı sunmayı amaçladı.