français | Türkçe

giriş

Prof. Dr Şevki Sözen ile NDS’de Bağımlılık üzerine Seminer

2 Mayıs 2018 tarihinde, NDS Rehberlik Servisi, L1 ve L2 öğrencilerine yönelik olarak Prof. Dr Şevki Sözen’in katıldığı bağımlılık üzerine bir seminer düzenledi.

« Ben bağımlı değilim: « Etkileri, Önleme ve Kurtulma Yolları » başlıklı bu etkinlikle konuşmacı, lise öğrencilerini bu konuda ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirdi. Ayrıca ilgili öğrencilerin faydalanabilecekleri etkileşime açık bir paylaşım ortamı sunmayı amaçladı.

recherche


Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail