français | Türkçe

giriş

Özel Bir Gün

17 → 21 Mart 2014

| Tiyatro , Öğrenciler için

Tiyatro Atölyesi

Konuşmacılar:

Stephan Ramirez, Oyuncu, oyun yazarı

Philippe Lecomte, Oyuncu, yönetmen

Caroline Duval, Oyuncu, sanat terapisti, şarkıcı

Voix Public Kumpanyası

1993’te Philippe Lecomte’un kurduğu Voix Public Kumpanyası Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesinde bulunan Carros’ta sanat yaşamlarını sürdürmektedir.

Ortaya koydukları her yapıt, dünyayı sorgulamak, hayret uyandırmak, buluşmaları teşvik etmek amacıyla yaratılmıştır. Onlara göre çok yaygın bir sanat dalı da olsa tiyatro, dünyayı duvarlarla sınırlayan bir yaratı değildir.

Kumpanya, okulların, medyateklerin, belediyelerin veya tiyatroların etkinliklerine
memnuniyetle katılmaktadır. (Okuma Sırası Sizde, Ozanların Baharı, Edebiyat Ödülleri, Bir Köye Kültür Ziyareti, Ortak Miras Bayramı, Müzeler Gecesi...)

Tiyatro atölyeleri sahne çalışmasıyla desteklenmekte, bu çalışma ise, atölye
sırasındaki paylaşımdan ve bütün bu buluşmalardan beslenmektedir. Bu şekilde,
yaratıcılık, aktarım, tiyatro ve izleyici arasındaki bağ hiç kopmamış olmaktadır.

BE Kumpanyası

« BE », 2006’da kuruldu. Başkanı, uzman eğitimci Valérie Gaucher ‘dir. Bu kumpanyanın konusu, bir grubun, bir yapının, bir etkinliğin bünyesinde yaratıcılık sürecini devreye sokan çeşitli çağdaş gösteri – sanat biçimlerinde performans yaratmaktır. BE, sanatçının ve izleyicinin günümüz toplumundaki yerini sorgulamaktadır. BE, bu gerçekten yola çıkıp, kaynayan ve değişim geçiren bu dünyayla bağlantılı olarak, bireysel ve toplu düşselliklere dokunmaya karar vermiştir.

OLMAK için « BE »

BE’nin amacı, sanat vasıtasıyla, kim olduğumuzu daha iyi anlamamız ve birlikte
nasıl yaşanması gerektiğini sorgulamamız için, bir etkileşim ve buluşma alanı önermek ve paylaşmaktır.

Atelier de Théâtre :

Tiyatro Atölyesi: İstanbul’da özel bir gün

Frankofoni haftası boyunca, tiyatro oyunu yazma, sahneye koyma ve oynama projeleri bütünsel bir proje şeklinde uygulamaya konacaktır. Profesyonel
kişilerin yardımıyla, lise öğrencileri tarafından ve lise öğrencileri için, değişik bir gösteri tasarlanacaktır. Ortaya çıkarılan bu oyun, 9. sınıf öğrencilerinin, gerçek ya da kurgulanmış olaylarla ilgili kişisel tanıklıkları üzerine oluşturulacaktır. Bir yeniden kaleme alma çalışmasından sonra, ortaya çıkarılan yapıtlar sahnelenecek ve liseli bir grup tarafından oynanacaktır. 10 ve 11. sınıflardan seçilen bir video çekim ekibi, gerek projenin bütününü gerek sınıflar arasındaki etkileşimi, gerekse gösterinin kulislerini adım adım izleyerek kayıt yapacaktır.

« İstanbul’da özel bir gün » konusu, güncel bir olayı ve ondan da öteye, Lise’nin düzenlediği ”Simenon muhabir-fotoğrafçı, 1931-1935, Belçika’dan Türkiye’ye” adlı sergiyle bağlantılı olarak, Simenon’un eserini işlemeyi sağlayacaktır. Bu ortak yapıt, aynı zamanda, bireysel geçmişle ortak geçmiş arasında bağ kurma denemesi olacaktır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail