Notre Dame de Sion’un Güçlü Yönleri

Gerçekleştirdiğimiz sunumlarda bizlere en çok sorulan sorulardan biri:
«Neden Notre Dame de Sion’u tercih edelim?»

Bu soruya yanıtımız «Okul sunumunu izledikten; okulumuzla birlikte tüm okulları değerlendirdikten sonra puanınızın yeterli olduğu, öğrencinin beklenti ve hedeflerine en uygun okulu sizler seçeceksiniz.» oluyor.

Soru, «Neden Notre Dame de Sion’u Seçelim» değil de «Notre Dame de Sion’un güçlü yönleri nelerdir?» şeklinde olduğunda soruya net ve objektif cevabı öğretmen, öğrenci ve velilerimizin yanıtladığı anketler sonucu belirlenen ve Stratejik Planımızın temelini oluşturan güçlü yönlerimizi belirterek veriyoruz.

Notre Dame de Sion’un güçlü yönleri:

 • Okulun merkezi konumu
 • Temiz, sağlıklı, güvenli, sevgi ve saygının yer aldığı samimi ortam
 • Yenilenen ancak tarihi dokusunu koruyan özellikli bir yapı
 • Yüzyılı aşan deneyimi ile kurum kültürü
 • Değerlerini içselleştirmiş kurumsal yapı, köklü okul
 • Yardımlaşmaya ve bütüne katkıya değer veren güçlü bir gelenek
 • Çok kültürlülük
 • Güçlü, deneyimli ve kurum tecrübesi olan idare ve öğretmen kadrosu
 • Kaliteli akademik programlar
 • Başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve STK’lar ile yapılan işbirlikleri
 • FranceEducation markasına sahip okul olması
 • Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı
 • Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini ifade etmelerine, yeteneklerini fark etmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan ortam
 • Rehberliğe verilen önem, öğrencinin bireysel takibi, yurt içi ve yurt dışı üniversite hedefi yolunda eşlik
 • İki yabancı dilin (Fransızca-İngilizce) çok ileri seviyede öğretilmesi ve uluslararası sertifikalarla bu seviyenin belgelenmesi
 • Fransızcanın öğretimi konusunda öncü çalışmalar yapılması
 • Fransızcanın ders dışında da kullanımına verilen önem
 • Tüm derslerde analitik bakış açısı kazandırmaya ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar
 • Öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarısı, yurt içi ve yurt dışı üniversitelere kabul oranları, bu üniversitelerdeki başarıları
 • Zengin ve sürekli geliştirilen kütüphane ve ilgili uzman kadrosu
 • Teknolojinin öğretmenler ve öğrenciler tarafından eğitimde aktif kullanımı
 • Bilim, edebiyat, spor, sanat olanakları, kaliteli ve çok sayıda ders dışı sosyal etkinlikler
 • Sosyal etkinliklere öğrencilerin katılımının yüksekliği
 • Pedagojik amaçlı gezilerin çokluğu
 • İnsani değerler ve topluma katkı konularında duyarlı ve aktif bireyler yetiştirme amacı
 • Belirli sertifika programlarının lise döneminde tamamlanmasına yönelik çalışmalar (Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik Sertifika Programları)
 • Demokrasi kültürüne verilen değer ve buna bağlı olarak aktif çalışan öğrenci birliği
 • Büyük sınıfların küçük sınıflara rol model teşkil etmesi ve birbirlerine sundukları destek
 • Öğretmen ve öğrencilerin projelerini destekleyen okul yönetimi
 • Okulla işbirliği içinde Okul Aile Birliği
 • Okulla işbirliği içinde çocuğunun gelişimini düzenli takip eden, bütüne yönelik destek sunan veli profili
 • Okulla işbirliği içinde Mezunlar Derneği, bilgi ve birikimini paylaşmaktan mutluluk duyan mezun ağı
 • Okul işleyişinde şeffaflık, düzen ve disiplin
 • Okulun değişim ve gelişime açık yapısı
 • Öğretmenlerin hizmet içi eğitim olanakları
 • Tüm paydaşların okula bağlılığı ve güveni