NDS Lisesi ile Neslin Değişen Sesi Okullarının “Haiti için Su” Sosyal Sorumluluk Projesine Katılımı

NDS Lisesi ve Neslin Değişen Sesi Okulları, art arda beş yıldır “Su Gecesi” adı altında Fransız Yüzme Federasyonu ve Unicef Fransa tarafından düzenlenen etkinliğe katılıyor.

Bu yıl, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve dostlarının sponsor oldukları Notre-Dame de Sion öğrencileri ve ayrıca başka kurumlardan gelmiş liseliler ve müdürler, lisenin havuzunda çok sayıda uzunluk yüzdüler. Tüm katılımcılar tarafından toplanan tutar UNICEF’e bağışlanacak ve Haiti’deki içme suyunun daha sağlıklı hâle getirilmesi için kullanılacak.

Bu yılki etkinlik, 5-12 Mart tarihleri arasında Neslin Değişen Sesi Okullarında; 16-17 Mart tarihlerinde ise NDS’de düzenlendi.

İlkokuldan 24 öğrenci (15’i 3. ve 9’u 4. sınıflardan olmak üzere) toplamda 10300 m. yüzdüler. (6875 m. 3. ve 3425 ise 4. sınıflar için)

Ortaokulda ise, dağılımları aşağıda sunulan 47 öğrenci tarafından toplamda 22700 m. yüzülmüş oldu:

 5. sınıftan 16 öğrenci, 5000 m. yüzdü.
 6. sınıftan 16 öğrenci, 12925 m. yüzdü.
 7. sınıftan 6 öğrenci, 1350 m. yüzdü.
 8. sınıftan 9 öğrenci, 3425 m. yüzdü.

Böylelikle Neslin Değişen Sesi Okullarından 71 yüzücü, toplamda 33 000 m. yüzdüler.

3 A’dan Demir Ö. 1 000 m. yüzerek en uzun mesafeyi katetmiş oldu. Ortaokul seviyesinde ise, 2 300 m. ile en uzun yüzen 6 C’den Ada M. oldu.

Aşağıda dağılımları verilen 50 NDS öğrencisi, toplamda 43240 m. yüzdüler:

 Hazırlık sınıflarından 17 öğrenci toplamda 14 700 m. yüzdü.
 9. sınıftan 4 öğrenci, toplamda 3 880 m. katetti.
 10. sınıftan 14 öğrenci, toplamda 11 880 m. yüzdü.
 11. sınıftan 8 öğrenci, 9 000 m. yüzdü.
 Son olarak, 12. sınıftan 7 öğrenci, 3 780 m. katetti.

Ayrıca dört öğretmen ve Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Yann de Lansalut, toplamda 4 460 m. yüzdüler.

En uzun mesafe, her birinin 2 000 m. yüzdüğü Kerem Ü. (NDS 11 G) ve Pierre Loti’den Eline P. tarafından katedilmiş oldu.

Yukarıda adı geçen yüzücüler haricinde, etkinliğe dışarıdan katılan Sainte-Pulchérie Lisesi Müdürü Alexandre Abellan, Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Yves Georges, Saint-Michel Lisesinden on öğrenci, Pierre Loti Lisesinden üç öğrenci ve Rotary Kulübü’nden üç üyeden oluşan 18 yüzücü, toplamda 7 980 m. katetti.

Her iki okulun bütün öğrencileri ve farklı katılımcılar tarafından yüzülen uzunlukları eklersek, bu insani yardım etkinliğinde yüzülen mesafe, 144 yüzücü ile birlikte 88 680 m’yi bulmuştur. Bu etkinlik dâhilinde 23 220,50 TL toplanmıştır. En büyük bağışı ise, 672 TL ile 9 A’dan Aren S. toplamıştır.

Tüm katılımcı ve sponsorlarını tebrik eder, kendilerine teşekkür ederiz.