NDS’deki «Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar» Kolokyumu’nun İkinci Günü

16 Mart 2019 Cumartesi günü, İstanbul Lisztomanias Festivali çerçevesinde, NDS’de «Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar» başlıklı uluslararası ve disiplinlerarası kolokyumun ikinci günü gerçekleşti.

Sanat tarihi ve mimariye odaklanan ikinci günün ilk oturumu, Christine Peltre’in «Osmanlı İmparatorluğu ve 19. Yüzyılda Fransız Sanat Çevresi veya Bir İmgenin Devamlılığı» başlıklı sunumuyla başladı. Ardından onu «Tanzimat’tan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne» başlıklı sunumuyla Zeynep İnankur izledi. İlk oturum, Zeynep Çelik’in «Geç Osmanlı Mimarisi Üzerine Düşünceler» konulu konuşmasıyla sona erdi.

Müziğe odaklanan ikinci oturum boyunca, Emre Aracı, «Diğer Donizetti: Sultan Müziklerinin Ustası», kolokyumun organizatörlerinden Nicolas Dufetel ise «Alfred Roland’ın Kırk Dağlı Şarkıcısının Osmanlı Serüveni (1845-46)» başlıklı sunumlarıyla söz aldılar.

Ömer Eğecioğlu «Liszt’in Öğrencisi İstanbullu»Der Pascha«: Faik Bey Franz Della Sudda’nın Hikâyesi (1859-1940)» başlıklı konuşmasıyla, Géza Dávid ise «19. Yüzyıl Osmanlı-Macar Müzik Bağlantıları: Liszt’in İstanbul’a Gelişi ve İki Marş» konulu sunumuyla bu bölümün son iki konuşmacıları oldular.

Kolokyumun ikinci günü de sunumlara yoğun ilgi gösteren dinleyiciler, tartışmalara aktif katılımlarıyla ele alınan farklı konulara kendi katkılarını getirdiler.

Kolokyumun organizatörleri Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel, zenginleştirici bir deneyime dönüşen bu iki günlük kolokyumu genel bir değerlendirme ile noktaladılar.