NDS’deki «Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar» Başlıklı Kolokyumun İlk Günü

15 Mart 2019 tarihinde, İstanbul Lisztomanias Festivali çerçevesinde IFEA iş birliği ile Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel’in bilimsel danışmanlığında hazırlanan «Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar» başlıklı uluslararası ve disiplinler arası kolokyumun ilk günü, NDS’de düzenlendi.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Yann De Lansalut’nün açılış konuşmasını, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde Kültürel/Eğitimsel ve Bilimsel Kooperasyon Danışmanı Eric Soulier’nin konuşması izledi. Ardından Nicolas Dufetel ve Sarga Moussa, kolokyumun teması çerçevesinde araştırma perspektiflerine değindiler.

Aylin Koçunyan’ın moderatörlüğünü üstlendiği «Tanzimat’ın Siyasal ve Toplumsal Bağlamı» başlıklı ilk oturumun giriş konuşmasını Edhem Eldem gerçekleştirdi. Ardından Nurmelek Demir, «Türk Modernleşmesinin Bir Manifestosu: Mustafa Fazıl’ın Abdülaziz’e Mektubu (1866)» başlıklı sunumuyla devam etti.

Oturum daha sonra Aylin Koçunyan’ın «Tanzimat, Mevzuat ve Sanat: Birkaç Durum Değerlendirmesi» ve Christophe Corbier’nin «Helenizm ve Tanzimat. Fustel de Coulanges’dan Hubert Pernot’ya Sakız Adası’ndaki Fransız Gezginler» başlıklı sunumlarıyla devam etti.

Christine Peltre’in moderatörü olduğu öğleden sonra oturumu, edebiyat teması etrafında şekillendi. Oturum, Daniel Lançon’un «Romantik Dönem Sonunda Türkiye’ye Sığınmış Bir Prenses: Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Yeniden Düzenlenme Süreci Bağlamında Cristina di Belgiojoso» başlıklı sunumuyla başladı.

Ardından Sarga Moussa «Flaubert İstanbul’da veya Eleştirel Bir Oryantalizmin İnşası» başlıklı sunumuyla devam etti. Timour Muhidine ise, «İlginç Müzikseverler: Müzik Karşısında 19. Yüzyıl Türk Yazarları» başlıklı konuşmasıyla oturumu kapattı.

Kolokyum temalarına ilgi duyan amatör veya konunun uzmanlarından oluşan dinleyiciler, pek çok soru sorararak veya ilginç bilgi aktarımında bulunarak toplantı ortamının canlılığına katkı sundular.