NDS’deki « Sınır Aşan Nehirler » Sergisi vesilesiyle Resim Dersi

Resim dersi kapsamında, Aysun Coolen pek çok 11. sınıf öğrencisini özel bir pedagojik oturum için Lisenin Galerisi’nde yeni ziyarete açılan « Sınır Aşan Nehirler » Sergisi’ne yönlendirdi.

Bu özel ders, öğrencileri sergi temasına duyarlılaştırma ve ele alınan sorunsallar (kuraklık, kirlilik, fotoğrafın durumu) üzerinde düşünme bağlamında onları yaratıcı fikirlerlerini kullanarak bunları resme yansıtmalarına teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Resme bu farklı yaklaşım, ilgili öğrencilerimizin toplumsal konular etrafında düşünme yetilerini geliştirmelerine olanak tanıdı.