NDS’deki Frankofon Öğretmenlere Yönelik Positif Disiplin Hizmetiçi Eğitimi

13-19 Aralık 2019 tarihlerinde, NDS, Frankofon öğretmenlerle rehberlik servisi sorumlularına yönelik bir pozitif disiplin formasyonu düzenledi.

Konunun uzmanı Nadine Gaudin tarafından verilen formasyonun çıkış noktası, temel olarak rol oyunları ve örnek olay incelemelerine dayanıyordu. On beş yıl okul öğretmenliği yaptıktan sonra, konuşmacı, mesleğine son beş yıldan beri ara vererek tüm zamanını pozitif disiplin formasyonlarına adamaktadır. Fransa, Peru, İsviçre ve Çin gibi ülkelerde eğitimci, her tür düzeyde öğrenciye, şirket yöneticisi ve kadrolarına, eğitim müfettişlerine formasyon vermektedir.

Eğitimci, ebeveynlere, öğretmenlere ve çocuklara hitap eden farklı konuşmacılara, taviz veya cezaya dayanmayan, gençlerde öz disiplin, sorumluluk anlayışı, öğrenme isteği ve karşılıklı saygı gibi yönleri geliştirmeyi amaçlayan bir dizi araç ve yöntem önermektedir.

Mesleki hayatta psiko-sosyal beceriler giderek önem kazanıyor. Bu da bireylerin büyük bir yaratıcılık, karşısındakini dinleme ve başkalarına uyum sağlama becerileri sergilemelerini gerektiriyor. Öğrencilerin çalışma yaşamına girerken daha donanımlı olmalarını sağlamak için, öğretmenlerin bu kazanımları derslerine uyarlamaları gerekiyor.