NDS’de Resim Dersinde En İyi Kilim Motifinin Tasarlanışı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, NDS’li 10. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Aysun Coolen’in rehberliğinde, resim derslerinde kilim motifleri tasarladılar.

12 Mart tarihinde, lisenin galerisinde düzenlenen « Kilimin Sembolleri » Sergisi’nin açılışından iki gün evvel, en iyi motifi seçmek üzere, aşağıdaki üyelerden oluşan bir jüri toplandı.

 Yann de Lansalut, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü
 Ahmet Diler et Marc-Antoine Gallice, « Kilimin Sembolleri » kitabının yazarları
 Prof. Dr. Günay Atalayer, Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü öğretim üyesi
 Başak Özdemir Uysal, Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü öğretim görevlisi
 Muhammed Türk, halı ve kilim tasarımcısı

Resim öğretmeni Aysun Coolen, sergi komiserleri Aylin Koçunyan ve Ece Sutra’nın da eşlik ettikleri değerlendirme sonrasında, 10 B’den Zeynep K. ‘nın motifi, en başarılı tasarım seçildi. Renkli ve kompleks motif, 2 m x 1,20 m boyutunda, bir dokuma sanatçısı tarafından kullanılarak bir kilim tasarlanacak.

Kilimin dokunma süreci, sergi açılışıyla başladı ve iki ay boyunca tamamlanacak.