NDS Sürdürülebilir Yaşam/Çevre Kulübü’nün artık bir logosu var...

Kulübümüzün öğrencisi Miray’in çizimi ile logomuzu oluşturduk. Logomuzda göze çarpan ilk figür, yeşil bir ağaçtır. Ağaç, yeşillendirmeyi ve yaşam döngüsünü temsil etmektedir.

İklim değişikliğinin en önemli sebebi; yok edilen ormanlar ve fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı miktardaki sera gazıdır.

Bu yüzden kulübümüz için ağaç ayrı bir önem taşımaktadır. Ağacın etrafındaki halka ve üzerindeki canlılar ise doğadaki işbirliğini anlatmaktadır.

Çünkü ağaçlar ekosistemin bir parçasıdır. Bu sistemde kuş, böcek, mantar, mikroskobik canlılar, bitkiler vb. bulunur.