français | Türkçe

giriş

NDS MUN Kulüplerinden 10 Öğrenci, İstanbul Saint Joseph Lisesinde düzenlenen 4. MFINUE ’ye katıldılar

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Fransızca MUN Kulübünden 6 öğrenci ve İngilizce MUN Kulübünden 4 öğrenci, 29 Ekim – 1 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Saint Joseph Lisesinde 4.’sü gerçekleşen Avrasya’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Frankofon Modeli’ne (MFINUE) katıldılar.

Öğrenciler projeyi 4 yıl önce başlattığında, Saint Joseph de B.M.T.’nin konferanslarını model alan ve dili Fransızca olan MFINUE ’yu kurdu.

MFINUE, merkezi Hollanda’nın La Hague kentinde bulunan THIMUN Vakfı’na bağlıdır. Bu vakıf, dünyanın çeşitli sorunlarına barışçı çözümler bulmaya çalışan farklı okulların gençleri arasındaki etkileşim ve diyaloğu desteklemektedir. Bugünün gençliği böylece, gelecekte diplomatik lider olmaya hazırlanmaktadır.

Bu 4. toplantıya katılan profesyonel diplomatlar arasında Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach ve Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jean-Jacques Paul da bulunmaktaydı.

NDS Fransızca MUN öğrencilerimiz, bu kez Arjantin’ i temsil etti; İngilizce MUN öğrencilerimiz ise İran’ı savundu.

Türkiye, Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Fransa’dan 19 Frankofon lise, İstanbul’da böylece temsil edilmiş oldu. Bu kez, çalışmalara ekonomik ve sosyal komiteler, ’’Concentration Spéciale’’ komitesi, güvenlik, silahsızlanma, insan hakları ve çevre komiteleri de katıldı.

Bu konferansta “Modernlik Nedir ve Bize Tam Olarak Ne Sağlamaktadır?” sorunsalı ele alındı ve katılımcılar, bu kapsamlı konuyu çok iddialı bir biçimde tartıştılar.

Öğrenciler, Birleşmiş Milletler Teşkilatında geçerli tüm kuralların uygulanmasına özen göstermek suretiyle delegeden büyükelçiye, genelkurmaydan, basından, katılımcıları ağırlama ve toplantının işleyişinden sorumlu yetkililere kadar çeşitli rolleri üstlendiler.

İngilizce MUN Kulübünden 11 C sınıfı öğrencimiz Ilayda Koşağan da bu kapsamda, Hukuk Komitesi bünyesindeki en iyi delege seçildi.

Belki birkaç yıl sonra bu öğrenci diplomatları, gerçekteki benzer görevlerde görebileceğiz.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail