Vincent de Lavenère Kırda Sihirbazlık Gösterisi

NDS Hazırlık sınıflarının katıldığı sihirbazlık atölye çalışmalarının sonunda Vincent de Lavenère, 22 Şubat’ta bu sınıfların öğrencilerine eğlenceli bir « Kırda Sihirbazlık » gösterisi sundu.

Bu gösteride çok çeşitli kır sesleri sihirbazlıkla bütünleşirken, öğrenciler aynı zamanda bir Ortaçağ telli bir müzik aleti olan sitol’ü tanıma olanağı buldular. Yine sihirbazların köklerinin uzandığı Pirenelere ait olan ve üç delikli bearnez flütü ile Basque Pelota çalmak için kullanılan chistera eldivenini de keşfettiler.


Aynı gösteri, herkese açık olarak, hem gençler hem de büyükler için Vincent de Lavenère tarafından 23 Şubat’ta yeniden sergilendi ve özellikle gençlerin büyük beğenisini kazandı.