NDS Hazırlık Öğrencilerinin Leonardo da Vinci Sergisini Ziyaretleri

NDS Hazırlık sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, Maslak’ta Leonardo da Vinci’ye adanmış bir sergiyi ziyaret ettiler.

Böylece öğrenciler, bir yandan, ünlü ressam ve mühendise ait olan yazı, tablo, çizim gibi yüze yakın yapıt ve orijinal evrağı keşfetme olanağı buldular.

Diğer yandan da, on yıl boyunca yirmi iki kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen ve aralarında özellikle tahta ve metalden farklı interaktif makinelerin bulunduğu değişik yapıtlarının 100’den fazla reprodüksiyonunu görme fırsatını yakaladılar.

Bu serginin en önemli ve en büyük parçasını kuşkusuz Sultan II. Beyazıt’ın talebi üzerine Leonardo da Vinci’nin tasarladığı ancak sonunda gerçekleştirilmeyen Haliç üzerindeki 7 metre uzunluğundaki köprü reprodüksiyonu oluşturuyor.