NDS Fransızca MUN Kulübü’nün Üsküdar Amerikan Lisesindeki FRMUN’18 Atölye Çalışması’na Katılımları

20 Ekim Cumartesi günü, NDS’deki Fransızca MUN Kulübü öğrencileri Üsküdar Amerikan Lisesinin İstanbul’da düzenlediği FRMUN’18 atölye çalışmasının 7. oturumuna katıldılar. Bu çalışma, öğrencileri Birleşmiş Milletler’in frankofon modeli ile tanıştırmayı ve onları bu konuda çalıştırmayı amaçlıyordu.

« 21. Yüzyılda Kadın » temalı bu yılki atölye çalışmasının amacı, katılımcıları kadınların içinde bulundukları koşullar konusunda düşündürmekti. Altı farklı komiteye (silahsızlanma, insan hakları, özel konsantrasyon, güvenlik, iktisat ve toplum, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Adalet Divanı) ayrılan yirmi iki öğrencimiz, kadınların içinde bulundukları koşullara ilişkin farklı güncel sorularla karşı karşıya kaldılar: « Kadınlara uygulanan şiddet nasıl son bulabilir? « Kadın ve çocuk ölümlerine karşı nasıl mücadele edilebilir? », « Çalışma hayatında kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklere nasıl son verilebilir? », vb.

Öğrenciler, kararları tartışmayı ve yazmayı ve uluslararası kuruluşlarda harfi harfine kullanılan diplomatik bir protokol şekline uymayı öğrendiler. Bu etkinlik, onları 16-18 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da Saint-Joseph Lisesi tarafından düzenlenen FMINUE 2018 Konferansı’na hazırlamak için iyi bir vesile oldu.