Öğrencilerimiz 2. Coğrafya Çalıştayına katıldı

10A sınıfın öğrencileri Elif B., Defne T. ve Defne Y. öğretmenleri Seval Erol ile birlikte 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü FMV Özel Erenköy Işık Lisesi’nde yapılan « Sürdürülebilir Ekonomi  » konusunda “II. Coğrafya Çalıştayı”nda okulumuzu temsil etmişlerdir.

İstanbul’daki 20 liseden 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte Sayın Emin ÇAPA ve Sayın Eren İNÖNÜ’nün konuşmaları ışığında, ekonomik parametreler (döviz, üretim, ticaret, cari açık, turizm vb.) ve döviz arasındaki ilişki irdelenmiş, öğrenciler tarım, sanayi, ticaret, turizm ve spekülatif yönlendirmeler olmak üzere farklı komitelere ayrılarak sorunlara çözüm bulmaya çalışmışlardır.