NDS Edebiyat Ödülü Jüri Üyeleri

LIZ BEHMOARAS (NDS ’68)
Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden sonra Fransızcadan Türkçeye kitap çevirileri yaptı. 1975’ten beri çeşitli yayınevlerinde danışman ve edebi eserçevirmeni, çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda serbest gazeteci olarak çalıştı.
Bugüne kadar yayınlanmış altı kitabı vardır: Türkiye’de Aydınların Gözüyle Yahudiler (Röportaj dizisi- Gözlem Yayın A.Ş. 1992) ; Kimsin Jak Samanon? (Öykü/ Anı -Sel yayınları, 1997) ;
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları ( Röportaj Dizisi- Sel Yayınları, 1998); Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına (Biyografik Roman-Remzi Kitabevi A.Ş. 2001) ; Bir Kimlik Arayışı Hikâyesi (Biyografi-Remzi Kitabevi A.Ş. 2005); Suat Derviş Efsane Bir Kadın Ve Dönemi (Biyografi-Remzi Kitabevi A.Ş 2008) Sevmenin Zamanı (Roman-Doğan Egmont Yayınları Kasım 2014)

TOMRİS ALPAY (NDS 62)
Notre Dame de Sion Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1966- 2003 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında çok uluslu ilaç şirketlerinde yönetici olarak çalıştı.
Öğrencilik yıllarında(1962-1967) Akbaba Dergisi’nde, Milletler Gülüyor sayfasını hazırladı. Böyle başlayan yazın hayatı, Bir Damla Yeşil, Bir Demet Mavi adlı öykü dosyasının 1991 yılında Orhan Kemal Öykü Ödülü yarışmasında birincilik almasıyla devam etti.
1992-1995 yılları arasında başta Cumhuriyet Dergi olmak üzere Yeni Yüzyıl, Radikal ve Hürriyet gazetelerinde kadın-gençlik-çevre konularında denemeleri yayımlandı.
Bu yazılar, Yapı Kredi Yayınları’nda 1997 yılında Gençlikte Yeşeren Umut adıyla yayımlandı.
1995 yılında Milliyet Yayınları’nda ve Milliyet Gazetesinde Yaşamın Öteki Yarısı-Olgunluktan Menopoza adlı kitabı yayımlandı.
Yıllar boyunca edinilmiş deneyimlerinin damıtılması sonucunda oluşturmuş olduğu Sağlığın Üç Doğal Anahtarı adlı kitabı, 2004 yılında YKY’den yayımlanmıştır.
2008 yılından itibaren Notre Dame de Sion Lisesi Edebiyat Ödülü jürisinde üyelik ve başkanlık görevini yürütmektedir.

YAZGÜLÜ ALDOĞAN
Ortaokulu Notre Dame de Sion’da, liseyi Üsküdar Kız Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü mezunu olan Aldoğan, gazeteciliğe ANKA Ajansı’nda muhabir olarak başladı. Aynı yıl SBF’de Siyaset ve Kamu Yönetimi Kürsüsünde doktora programına girdi. Fakat daha sonra, Fransız hükümetinin verdiği bursla yüksek lisans eğitimine Paris’te Sorbonne Üniversitesi Fransız Basın Enstitüsü’nde devam etti, doktorasını da aynı yerde tamamladı. Yurda döndükten sonra kendi okulunda akademik kariyerine devam etti ve yardımcı doçent olana kadar çalıştı. YÖK tasfiyesinden sonra İstanbul’a ve gazetecilik yaşamına geri döndü. Nokta Dergisi’ni çıkardı. Çok çeşitli gazete ve dergilerde yazı işleri, haber müdürü, editör, yayın yönetmeni olarak çalıştı. Çeşitli televizyon kanalları ve radyolarda medya ve aktüalite üzerine program yaptı. On yılı aşkın Posta Gazetesi’nde köşe yazarı olarak çalışan Aldoğan, çeşitli üniversitelerde medya araştırmaları dersi veriyor, siyaset, kültür, sanat, edebiyat ve eğitimle ilgileniyor. Aldoğan’ın iki yıl önce yayınlanan Kiralık Adam kitabı, o yılın en çok satan 20 kitabı arasına girdi. Aldoğan, günlük çalışma yaşamının içinde parantezler açarak üçüncü kitabını bitirmeye çalışıyor,böylece yayını bekleyen ikincisiyle birlikte okurlarının karşısına iki yeni kitapla çıkmaya hazırlanıyor.

ZEYNEP SABUNCU (NDS ’76)
1976 da Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden, 1980 de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1983 de Boğaziçi Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Bölümünden yüksek lisans, 1989 da ise aynı bölümden doktorasını aldı. 1990’dan beri Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, Osmanlı Türkçesi, Türk Edebiyatında Tasavvuf, Türk Edebiyatına Giriş, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Osmanlı Paleografyası, Doğu Klasikleri ve Türk Edebiyatı gibi dersler vermektedir.
2008’den beri Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürüten Zeynep Sabuncu’nun başlıca eseri Va’di’nin Fîrûz u Dil-efrûz Mesnevîsi, Simurg Kitabevi tarafından 2005’de yayınlanmıştır.

EMEL KEFELİ (NDS ’78)
1978’de Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden, 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalından 1993’de doktor, 2006 yılında profesörlük ünvanı aldı.
Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir.
Türk edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çalışan Kefeli’nin bu alanlarda kitapları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

ÖZLEMZAK (NDS ’82)
1982 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinden, 1987 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi ve Yöneticilik Bölümünden mezun oldu.
1994 yılından beri Cumhuriyet Gazetesinde çalışıyor. 1999-2005 yılları arasında Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı.
2003 yılından beri köşe yazarlığı yapıyor, aynı zamanda İş-Yaşam sayfasının editörlüğünü sürdürüyor. Bilgi toplumu, sürdürülebilir kalkınma,
Avrupa Birliği ve kadın girişimciliği konularında yazıyor.

ARZU ÖZTÜRKMEN (NDS ’83)
1983’de Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 1991 yılında Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı, 1993 yılında Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümünden doktorasını aldı. 1994’ten beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Arzu Öztürkmen 2009’da profesörlük ünvanını aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde “Gösteri Sanatları Tarihi”, “Sözlü Tarih”, “Tarih ve Antropoloji”, “Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı” derslerini veriyor. Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli makaleleri yayınlanmış olan Öztürkmen’in Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adlı eseri 1998 yılında İletişim Yayınları arasında çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Amerikan Araştırma Enstitüsü Doktora Sonrası Ödülü, MERC (Ortadoğu Araştırma Yarışması Ödülü) gibi pek çok ödülün de sahibidir. University of Pennsylvania, Oxford Üniversitesi, New York Üniversitesi gibi uluslarası üniversitelerde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev almıştır.

TARAVELEKOĞLU (NDS ’10)
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nden 2010 yılında mezun olan Tara Civelekoğlu, Galatasaray Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller bölümünü bitirdikten sonra, Fransız Dili ve Edebiyatı üzerine Fransa’da Paris Est Créteil Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Civelekoğlu, 2016’dan bu yana Galatasaray Üniversitesi’nde Fransızca dersleri vermekte ve bunun yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Fransızca Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir.

ZEYNEP SEZA YILMAZ (NDS ’10)
1991 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Fransız Lisesi Notre-Dame de Sion’dan, 2015 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. “Fransızcadan Türkçeye Alıntı Sözcüklerde Semantik ve Fonetik Değişiklikler” başlıklı yüksek lisans tezini 2019 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Dil Araştırmaları Bölümü doktora programına kabul edildi ve halen bu bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Ayrıca 2016 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.