Campus France Sunumu

Geçtiğimiz 1 Nisan Cuma günü 11. sınıf öğrencileri, 10. ve 11. sınıf velilerine yönelik düzenlenen Campus France yükseköğrenim bilgilendirme toplantısı çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Campus France kurumu, Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı olup yükseköğrenimlerini Fransa’da sürdürmek isteyen yabancı öğrencilere yardımcı olmakla görevlidir.

Okulumuzun Fransa’da yükseköğrenim danışmanı olan Pınar Küçük-Pilon’un yaptığı giriş konuşmasının ardından, Campus France’dan konuşmacı Serpil Gün söz alarak, Fransa’da yükseköğrenimin özelliklerini, işleyişini, kurumlarını, nasıl başvuru dosyası oluşturulacağını anlattı. Sunum sonrası, Serpil Gün öğrenciler tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Öğrencilerimizin tüm başvuru süreçleri Campus France işbirliğiyle okulumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.