français | Türkçe

giriş

Misyon ve Vizyon

TEMEL DÜŞÜNCEMİZ (Misyonumuz)

Öğrencilerimizin kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanakları kullanmaktır.

BAKIŞ AÇIMIZ (Vizyonumuz)

Temel Düşüncemiz uyarınca, kişiliklerin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören Kurumumuz, iki büyük kültürün yüzyılı aşan ortak deneyimlerini çağdaş verilerle birleştiren atılımcı çalışmaları ilke edinmiştir. Biz, ancak böyle bir anlayışın kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, olaylara olumlu yaklaşan, uygun kararlar alan, aydın, üretken, sorumluluk sahibi insanlar yaratacağını bilmekteyiz.

HEDEFLERİMİZ

 Kendini bilen ve kendisiyle barışık
 Kendine ve çevresine olumlu ve yapıcı-yaratıcı yaklaşan
 Bilimsel-eleştirel tavır alabilen
 Ahlâk ve sanatın yüksek değerlerini içten duyan
 Özgür
 Hoşgörülü ve özverili
 Sorumluluk bilinç ve iradesine sahip
 Sağduyulu kararlar alabilen
 Aydın
 Katılımcı
 Üretken insanlar yetiştirerek, Cumhuriyetin bizlerden istediği
« fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller » amacına ulaşmaktır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail