TEMEL DÜŞÜNCEMİZ | Misyonumuz

Öğrencilerimizin kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanakları kullanmaktır.

BAKIŞ AÇIMIZ | Vizyonumuz

Temel Düşüncemiz uyarınca, kişiliklerin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören Kurumumuz, iki büyük kültürün yüzyılı aşan ortak deneyimlerini çağdaş verilerle birleştiren atılımcı çalışmaları ilke edinmiştir. Biz, ancak böyle bir anlayışın kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, olaylara olumlu yaklaşan, uygun kararlar alan, aydın, üretken, sorumluluk sahibi insanlar yaratacağını bilmekteyiz.

HEDEFLERİMİZ

 • Kendini bilen ve kendisiyle barışık
 • Kendine ve çevresine olumlu ve yapıcı-yaratıcı yaklaşan
 • Bilimsel-eleştirel tavır alabilen
 • Ahlâk ve sanatın yüksek değerlerini içten duyan
 • Özgür
 • Hoşgörülü ve özverili
 • Sorumluluk bilinç ve iradesine sahip
 • Sağduyulu kararlar alabilen
 • Aydın
 • Katılımcı
 • Üretken insanlar yetiştirerek, Cumhuriyetin bizlerden istediği « fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller » amacına ulaşmaktır.