français | Türkçe

giriş

Kolokyum : Pierre Loti

11 Mayıs 2010, 08:30

| konferans , Herkese açık

Kolokyum : "Pierre LOTİ, Oryantalistler ve Neo-Romantizmin Sonu"

8.30 – 9.00 Karşılama ve kayıt

Oturum Başkanı : Alexandre Toumarkine IFEA, Bilim Sekreteri

9.00 – 10.30

Prof.Dr. Necdet Hacıoğlu -Balıkesir Üniversitesi:

“Pierre Loti’nin gözüyle Türkiye”

Fransız edebiyatında, Loti ve Türkiye ayrılmaz iki isim haline gelmişlerdir.Bu birlikte anılma, birçok edebî esere esin kaynağı olmuştur. Türkiye, bu eserlere güzelliğini, egzotik gizemini, Loti ise, içtenliğini, kalbini, gözlerini ve ruhunu katmışlardır.

Pierre Loti’nin eserlerinde Türkiye denilince aslında her şey İstanbul’dur. Loti Türkiye’de İstanbul’dan başka sırasıyla İzmir, Bursa ve Edirne’yi de tanımıştır. Loti’nin Türkiye’de geçirdiği yaşantı iki dönemde incelenebilir: I. Dönem (1876-1908) Loti’nin Yazarlık dönemidir. Bu dönemde tüm romanlarını yazdığı, Türkiye’yi ikinci bir vatan olarak gördüğü, Sultan II. Abdülhamit’in saltanatını sürdüğü dönemdir. 2. Dönem Loti’nin diplomat ve asker olduğu dönemdir. Yani Abdülhamit’in tahttan indirildiği ve Türkiye’nin de savaşın içinde bulunduğu dönemdir.

10.45 – 12.00

Yard. Doç. Dr.Yücel Bulut - İstanbul Üniversitesi:

“Türk Dostu Pierre Loti”

Pierre Loti, Aziyade ve Hayal Kadınlar gibi romanlarıyla Türk edebiyat çevrelerince ilgiyle izlenen bir kişi olmuştur. Daha da önemlisi, Balkan Savaşları sonrasında Avrupa’da yaygınlaşan Osmanlı-Türk aleyhtarı kampanyaya savaş açan siyasi yazılar yazdığı için de ’Türk Dostu’ olarak kabul görmüş, adına dernek kurulmuş, dönemin İstanbul’unun en merkezi caddelerinden birine adı verilmiştir. Bu tebliğde Pierre Loti’nin ’Türk Dostu’ olarak kabul edilmesinin anlamı ve çalışmalarının içeriği, dönemin siyasi olayları ve eserleri bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

12.15 – 13.30

Prof. Dr. Bige Sükan -Ankara Üniversitesi:

“Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Fransız İlişkileri Açısından Pierre Loti”

Türklerle ilgili Aziyade (1879) adlı ilk eserinden sonra pek çok roman ve hikâye yazan büyük Türk dostu, ünlü Fransız yazarı Pierre Loti, Balkan Savaşlarından başlayarak Avrupa ve Fransız kamuoyları önünde Türkiye’yi savunmak amacıyla çeşitli kitap ve yazılar yazmıştır. Özellikle 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi sonrası yayınladığı dört kitap ve broşürün yanı sıra Fransız basınında çıkan makaleleriyle kendi kendine üstlendiği bu misyonu pekiştiren Loti’nin temel kaygısı, Türkleri yeterince tanımayan, hattâ yanlış tanıyan Fransız kamuoyunu aydınlatmaktır.

Kamuoyunun iç politikayı olduğu kadar dış politikayı da etkilediği yadsınamayacak bir gerçektir. Dolayısıyla diplomasi ilişkilerinde kamuoyunun rolü göz ardı edilmemelidir. Ancak halkın bilgi sahibi olmadığı bir konuda kamuoyundan söz etmek olası değildir. İşte kamuoyu yaratıcıları, toplum içindeki önderlikleri nedeniyle, kişisel olmayan basın ve duyurma araçları ile düşünce ve kanılarını yayarak kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Bu çerçevede Pierre Loti’yi Türkleri tanımayan, hatta Yunan ve Ermeni propagandasının da etkisiyle Türklere ön yargılı yaklaşan Fransızları gerek yazılarıyla gerekse kitaplarıyla Türkiye lehine derinden etkileyen bir kamuoyu yaratıcısı olarak değerlendirmek hiç de yanlış olmayacaktır.

13.30 – 13.45

Kolokyumun kapanışı : Alexandre Toumarkine

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail