Kayıt Takvimi ve Kılavuzu

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Kayıt Takvimi ve Kılavuzunu okumak ve/veya basmak için tıklayınız.

KAYIT TAKVİMİ

TABAN PUAN İLANI 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE
1. ÖN KAYITNEMİ 30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - 03 TEMMUZ 2022 PAZAR
SAAT 13.00’E KADAR
03 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ EN GEÇ SAAT 14.00’TE
ÖN KAYITSTESİ VE ASİL KAYITSTESİ İLAN EDİLİR.
1. KESİN KAYITNEMİ (ASİL VE YEDEK KAYIT) 04 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ
SAAT 12.30’A KADAR ASİL LİSTE KAYITLARI
SAAT 13.30 İTİBARİYLE YEDEKSTE İLANI
SAAT 14.00’TEN İTİBAREN YEDEKSTE KAYITLARI
KAYIT İŞLEMLERİ SAAT 21.00’DE SONA ERER VE
SAAT 21.00’DE KAYIT KABUL KOMİSYONUNUN KARARINARE YENİ TABAN PUAN İLAN EDİLİR.
SERBEST KAYITNEMİ 05 TEMMUZ 2022 SALI
ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER.
13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
16.00-20.00 ARASI YEDEKSTE KESİN KAYITLARI
SAAT 21.00’DE KOMİSYONUN KARARINARE YENİ TABAN PUAN İLANI EDİLİR.
SERBEST KAYITNEMİ 06TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA
ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER.
13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
16.00-20.00 ARASI YEDEKSTE KESİN KAYITLARI
SAAT 21.00’DE KOMİSYONUN KARARINARE YENİ TABAN PUAN İLANI EDİLİR.
SERBEST KAYITNEMİ 07 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE
ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER.
13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
16.00-20.00 ARASI YEDEKSTE KESİN KAYITLARI
SAAT 21.00’DE KOMİSYONUN KARARINARE YENİ TABAN PUAN İLANI EDİLİR.
SERBEST KAYITNEMİ 08 TEMMUZ 2022 CUMA (ARİFE GÜNÜ)
ÖN KAYIT 9.30’DA SONA ERER.
10.00-11.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
11.30-13.00 ARASI YEDEKSTE KESİN KAYITLARI
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.

Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı 140’tır. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav sonuçlarının belirtilen tarihten daha erken ilan edilmesi ve/veya kayıt takviminde değişiklik yapılması durumunda kayıt takvimi güncellenecektir.

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV
MEB tarafından gerçekleştirilen 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav’ın tarihi 05 Haziran 2022’dir. Okula öğrenci kayıt kabul işlemleri, ilan edilen kayıt takvimine uygun olarak taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt sistemiyle yapılır.

2. MERKEZİ SINAV PUANI (MSP)

Okulun ilan ettiği kontenjan için kullanacağı yerleştirme puanı MEB tarafından hesaplanacak Merkezi Sınav Puanıdır.
Herhangi bir dönemde; MEB tarafından puanların değiştirilmesi durumunda yerleştirmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI
Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın MEB tarafından yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış olması gerekir.
Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday okula başvuruda bulunabilir.

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunabilir.
4.2. Kayıtlar okul tarafından oluşturulan Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yürütülür. Komisyonda, Okul Müdürü, Türk Müdür Başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir görevli bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon tarafından tutanak altına alınır.
4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli bilgileri ve belgeleri ibraz ederler.
4.4. Ön kayıtlar elektronik ortamda yapılır ve yalnızca yapıldığı dönem için geçerlidir.
4.5 Okul, ön kayıt yaptıran öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayımlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin alır.
4.6. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda, okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki ilgili maddeye göre doğum tarihi küçük olan aday önceliklidir. 
4.7. Kesin kayıt işlemi; sözleşmelerin ve gerekli belgelerin imza altına alınması, tüm belgelerin kayıt görevlisine eksiksiz teslim edilmesi ve ilk taksidin yatırılması ile gerçekleşir.
4.8. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır. 
4.9. Kayıt çeken öğrencinin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa, yeni öğrenci kaydı ancak bir sonraki dönemde yapılabilir.
4.10. Serbest Kayıt Döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Komisyon o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.
4.11. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt, Yedek Listeden Kesin Kayıt ve Yoklama işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan eder.
4.12. Okulun taban puanı, her dönem için Komisyonca yeniden tespit ve ilan edilir.
4.13. Okul kampüsüne / kayıt alanlarına her öğrenci için kayıt yapmaya yetkili yalnızca 1 veya 2 kişi kabul edilir.
4.14. Okul, salgın hastalık ile ilgili risk oluşturabilecek durumlardan kaçınmak amacıyla kayıt işlemleriyle ilgili başka çözümler sunabilir ve tedbirler alabilir. Bu çözüm ve tedbirleri okulun web sitesinde duyurur. Kampüsün kapalı alanlarında maske kullanımı zorunludur. 

Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi
a. Okul, Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi için taban puanını 30 Haziran 2022 tarihinde web sitesinde duyurur.
b. Adaylar, okul idaresi tarafından belirlenen taban puana göre 30 Haziran, 01, 02 ve 03 Temmuz 2022 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptırırlar. Ön kayıt işlemleri 03 Temmuz 2022 saat 13.00’te tamamlanacaktır. İş ve işlem ayrıntıları okulun web sitesinde yayımlar.
c. Komisyon hazırladığı ön kayıt listesini 03 Temmuz 2022 günü en geç saat 13.30’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde yayımlar.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 04 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.00 - 12.30 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi için kaybederler.
d. 04 Temmuz 2022 günü saat 13.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Komisyon boş kontenjana bu Kayıt Döneminde kayıt yapılmasına veya bu kontenjanın sonraki Kayıt Dönemine bırakılmasına karar verir.
Boş kontenjana kayıt yapılmasına karar verilirse; 04 Temmuz 2022 günü okulun ön kayıt listesinde yer alan ancak kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin, yoklama alınarak, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamaları yapılır ve yedek kayıt listesi oluşturulur. Yedek Listeden Kesin kayıt işlemine saat 14.00’ten itibaren devam edilir. İş ve işlem ayrıntıları okulun web sitesinde duyurulur.
e. Komisyon, 04 Temmuz 2022 akşamı en geç saat 21.00’de Serbest Kayıt dönemi için varsa açık kontenjanını tespit eder ve taban puanını belirler, bu bilgileri web sitesinde yayımlar.

Serbest Kayıt Dönemi
Komisyon; kayıtlarla ilgili saatleri, iş ve işlem ayrıntılarını web sitesinde yayımlar.

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi
Bu dönemdeki kayıt işlemleri, Komisyonun MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği’ne uygun olarak belirleyeceği esaslara göre yapılır. Komisyon; kayıtlarla ilgili saatleri, iş ve işlem ayrıntılarını web sitesinde yayımlar.

Nakil Dönemi
Nakil Dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde yayımlanacak esaslar çerçevesinde yapılır.

Kayıt Kılavuzu 2022
İndir (320.2 kio)