İngilizce

Notre Dame de Sion’da ana yabancı dil Fransızca olmakla birlikte küreselleşen dünyamızda İngilizce dilinin öneminden yola çıkarak okul bitiminde mezunlarımızın her iki dile de hakim olmalarını hedefliyoruz. Özellikle son yıllarda üniversite eğitimini yurt dışında ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde İngilizce dilinde sürdürmeyi tercih eden öğrencilerimizin sayısı oldukça artmıştır. Bu öğrencilerimiz hedefledikleri üniversitelere kabulleri için gereken ilk şart olan TOEFL, IELTS, SAT, AP gibi sınavlardan bir ya da bir kaçını 11.sınıfta alarak 12.sınıfta başvurularına başlamaktadırlar. Bu aşamada okulumuzda kendilerine rehberlik eden bir birim bulunmaktadır. Öğrencilerimize dünyanın sayılı üniversitelerinden kabul gelmesi doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır.

Son bir kaç yıldır söz edilen bu uluslararası yeterlilik sınavlarından IELTS, öncesinde Ocak ayında yapılan bir denemenin ardından IDP IELTS adlı resmi kurum tarafından 11.sınıf öğrencilerine yönelik olarak Haziran ayında okulumuzda düzenleniyor. Bu yıl ilk defa isteyen 10.sınıf öğrencileri için de 2.dönemin sonunda bir deneme sınavı uygulanmıştır.

Eğitimlerine yurt içi üniversitelerde İngilizce devam etmeyi tercih eden öğrencilerimizin bu okulların hazırlık atlama sınavlarında gösterdikleri başarı da hedefimize ulaştığımızın bir başka göstergesidir.

Bu hedefimiz doğrultusunda 12.sınıflar dışındaki tüm seviyelerde İngilizce dersleri şubelerin ikiye bölünmesiyle 10-13 kişilik gruplar halinde yapılır. Burada amaç az mevcutlu sınıflarla çalışarak verimi arttırmak ve öğrencilerimizle teke tek çalışabilme fırsatı yaratmaktır.

Derslerimiz Hazırlık ve 9.sınıflarda elementary ve intermediate (başlangıç ve orta) olarak iki ayrı seviyede yapılmaktadır. Her iki grubun içeriği seviye bazında hazırlanmaktadır. İlköğretimde haftada 6 saatten az İngilizce programı yürüten okullardan gelen öğrenciler bu iki yılda elementary grupta öğrenim görürler ve okul programına ek olarak fazladan iki saat ders işleyerek eksiklerini tamamlama fırsatı bulurlar. Buna göre Hazırlık elementary grubunun toplam ders saati haftada 5 saate çıkar. 9.sınıf elementary seviyesinde ise haftada 4 saat olarak yapılır. İngilizce eğitim veren özel ilköğretim okullarından gelen öğrenciler ise intermediate grupta yer alarak Hazırlık seviyesinde haftada 3, 9.sınıfta ise haftada 2 saat İngilizce dersi görürler. Öğrencilerin hangi gruba dahil olacağı Hazırlık sınıfı kayıt sürecinde doldurdukarı formlarla belirlenmekle birlikte nihai karar okulun açıldığı hafta en belirleyici olan yazma becerisinin ölçüldüğü bir değerlendirme ile verilir. 9.sınıfın sonunda iki grup arasındaki seviye farkının ortadan kalkması ve bu aşamada tüm öğrencilerin B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

10.sınıftan itibaren tüm öğrenciler aynı seviyede ders yapmaya başlar. Bu yılın sonunda öğrencilerin B2+ seviyesine ulaşmaları beklenir. Hedefimiz okul bitiminde öğrencilerimizin C1 ile mezun olmasıdır. 10,11 ve 12.sınıflarda İngilizce dersi haftada 2 saat olarak işlenir.

Derslerimiz yabancı dil öğretiminin temeli olan dört beceriyi geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır (listening, reading, speaking, writing). Hazırlık ve 9.sınıf seviyelerinde seçilen ders kitapları da bu dört beceriyi kapsayan niteliktedir. Okutulan ders kitaplarına ek olarak öğrencilere oldukça sık çalışma kağıtları verilerek öğretilenler pekiştirilir. Ayrıca güncel makaleler, yabancı sitelerinden seçilen haberler, farklı kaynaklardan alınan okuma parçaları, kütüphaneden seçilen kitapların analizi, TED Talks, videolar / filmler ve web tabanlı eğitsel etkinlikler ile dersler renklendirilir.

10 ve 11.sınıf seviyelerinde derslerimizde tarafımızdan hazırlanan kitapçıklar kullanılır. Kitapçıklarda kısa hikaye örnekleriyle Anglo-Saxon edebiyatı ve edebi analiz, yazarlar, İngiltere, Amerika ve Güney Afrika tarihindeki önemli dönemler, belirli temalar ve makaleler yer alır. Amacımız öğrencilerimizin kültürel ve entellektüel seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır. Her iki seviyede de dilbilgisi, kitapçıklardan bağımsız çalışma kağıtları ve powerpoint sunumlarla öğretilir, alıştırma kağıtları ile pekiştirilir.

12.sınıf seviyesi öğrencileri ise İngilizce dilini kullanarak sosyal açıdan kültürel zenginliklerini pekiştirmek amacıyla seçilen konuları orijinal metinler ve filmler üzerinden işler ve tartışır.

Etkinlik bazında ise MUN/EYP (Model Birleşmiş Milletler / Avrupa Gençlik Parlamentosu) kulübü İngilizce bölümü tarafından yürütülmektedir. MUN ve EYP çalışmaları 2009 yılında MUN/EYP kulübü çatısı altında toplanmış ve bugüne kadar bir çok yurt içi ve yurt dışı konferansta yer alınmıştır. Öğrenciler bu kulüp sayesinde derslerde öğrendiklerini güncelle birleştirerek farklı okullarda düzenlenen konferanslarda okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler. 2012 yılında Avrupa Gençlik Parlamentosu 12. Ulusal Seçim Konferansı kulüp öğrencileri tarafından okulumuzda düzenlenmiştir. Her yıl EYP ulusal seçim konferanslarında bir kaç öğrencimiz uluslararası konferanslara Türkiye delegesi olarak katılmak üzere seçilmektedir. Öğrenciler kulübe İngilizce ve genel kültür yeterliliğinin test edildiği bir mülakatla kabul edilmektedir. Kulüp saatlerinde gündemle ilgili konular İngilizce olarak tartışılmaktadır. Konferanslara hazırlık olarak filmler, videolar izlenmekte, çeşitli kaynaklardan okumalar yapılmaktadır.

Geçtiğimiz öğretim yılında okulumuzun Hazırlık sınıfı öğrencileri için JMUN (Junior Model Birleşmiş Milletler) kulübü de başlatıldı. İşleyişini çevrimiçi olarak sürdüren bu kulübün amacı hem üye öğrencilerde dünya gündemi ile ilgili farkındalık yaratmak hem de bir sonraki sene için MUN kulübüne öğrenci yetiştirmek oldu. Hazırlık öğrencilerimiz için oldukça yararlı ve bir o kadar da keyifli bu kulüp önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.