Hüseyin Alantar’ın Halı ve Kilimin Yorumu Konulu Konferansı NDS’de

NDS Galerisi’nde şu an ziyarete açık «Kilimin Sembolleri» Sergisi çerçevesinde, 24 Mart 2018 tarihinde, Hüseyin Alantar, sergi komiserleri ve Ahmet Diler’in iş birliğiyle düzenlenen konferansta halı ve kilimin yorumu üzerine konuştu. Hüseyin Alantar’ın İngilizce ve Almancaya da çevrilen halı hakkında pek çok Türkçe kitabı bulunuyor.

Lise Müdürü Yann de Lansalut’nün açılış konuşmasından sonra, kilimlerle ilgili daha ayrıntılı bir sunumun sorumluluğunu kendinden sonraki konuşmacılara bıraktığını belirterek, konuşmacı, Fransız ve Türklerden oluşan bir dinleyici kitlesine, halılarda kullanılan renk ve motif kompozisyonlarındaki bildik veya saklı anlamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bazılarının çok eski oldukları gravür, fotoğraf, illüstrasyon gibi görsel kaynaklardan yola çıkarak, Hüseyin Alantar, halının yorum süreci üzerindeki açıklamalarını derinleştirdi. Bu süreç; kompozisyonun, motif ve renklerin anlaşılması aşamalarını kapsıyor.

Derin hatta saklı anlamı gün ışığına çıkarmak için, halı üzerindeki işaretlerin anlamı, diğer kaynak veya belgelerdeki gibi analiz ediliyor. Sonunda tutarlı bir yorumun oluşturulması adına, kültürel kodların tespiti ve bazen de saklı şifrelerin çözülmesi, yapılması gerekli çalışmaların adımlarını oluşturuyor.

Hayat ağacı, ters ağaç, Kâbe, geometrik veya kuş ve hayvan motiflerinin temsili veya daha pek çok unsurdan oluşan tüm bu gelenekler, yalnızca dokuma sanatını değil; aynı zamanda binlerce yıldır diğer sanat dallarını da etkilemişlerdir.

Sunumu sonrasında, konuşmacı, dinleyicilerin sordukları farklı sorulara yanıt verdi ve bazılarıyla daha ayrıntılı fikir alışverişinde bulundu.