Hazırlık Sınıfları TAPV Çalışması

13 ve 20 Mayıs tarihli Rehberlik derslerimizde, Hazırlık sınıflarımızla, bir çalışma gerçekleştirdik. TAP (Türkiye Aile Planlama) Vakfı ile birlikte yürütülen çalışma ’Lise Cinsel Sağlık Eğitim Programı’ kapsamında, vakıf eğitimcileri ve okul rehberlik öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Sınıf ortamında, 60 dakika süren ders boyunca, öncelikli amaç, öğrencilerin cinsellik hakkında kabul gören bir dilde konuşmayı deneyimlemeleri ve cinselliğin kapsayıcı tanımını duymalarıydı. Ayrıca; birey olarak kendi ve başkalarının sınırlarına duyarlı ve saygılı olmak, toplumsal cinsiyetçilik, rıza ve sorumluluk yine çalışmayı oluşturan temel konulardı.

Dersin işleyiş kuralları paylaşılıp, üzerinde anlaşıldıktan sonra, öğrencilerin etkin katılımının olduğu bir tanım çalışması gerçekleşti. Ardından gruplar halinde cinselliğin ; fiziksel, duygusal, davranışsal ve toplumsal boyutları ele alındı. Hazırlanan afişler sınıfça sunuldu. Maddeler üzerinde konuşuldu, tartışıldı. Çalışma, TAPV eğitmeninin moderatörlüğünde ve okul rehber öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleşti.

Her sınıfın kendi grup dinamiğine bağlı olarak, hedeflenen temalar şekillenerek işlendi, görüşler paylaşıldı. Öğrencilerden edinilen olumlu geri dönüşler cesaret vericiydi.

http://www.tapv.org.tr/tcid/31/66/Program-Icerik