27 Kasım 1856 tarihinde açılan Notre Dame de Sion, ülkemizin ilk kız lisesidir. Lise öğrencileri, ilk günden itibaren başkalarına saygıyı, farklılıklara açık olmayı ve hoşgörüyü öğrenmişler ve uygulamışlardır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla okul, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve o dönemden itibaren Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda seçkin bir eğitim ve öğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Atatürk’ün üç manevi kızının eğitimi için okulumuzu tercih etmiş olması ayrı bir gurur kaynağımızdır. 1971 yılında ilkokul bölümünü, 1972 yılında yatılı kısmını kapatan kurum 1989’da rahibelerin yerine yönetime laik bir müdür getirmiştir. 140 yıl kız lisesi olarak hizmet veren bu köklü okul 1996 - 1997 Öğretim Yılında geleneksel özelliklerini karma eğitimde sürdürmeye karar vererek erkek öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu gelişim ile 2006 yılında 150. yılını, 2016’da 160. yılını kutlayan okulumuz, geçmişinden aldığı değerler ve birikim ile çağdaş eğitimi kaynaştırmayı ilke edinmiştir.

Eğitim-Öğretim

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinde eğitim Hazırlık + 4 yıldır. Okulda, Fransız Liselerinin kabul edilmiş müfredat programı uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dilde yapılmaktadır. Hazırlık yılından itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Matematik ve Fen dersleri Fransızca olarak işlenir. Eleştirel düşünme ve problem çözme temelli olarak, öğrencilerin sözel ve sayısal düşünme becerileri, analiz-sentez yapabilme gücü geliştirilir. Proje bazlı eğitim uygulamaları ile öğrencilerin yaratıcılıkları ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının gelişmesi hedeflenir. Üst düzey bir akademik ve kültürel program sunularak öğrencilerin Türk ve Fransız kültürlerinin sentezi ile yurttaşlık sevgisini derinden hisseden, evrensel değerleri benimsemiş gençler olarak üniversiteye hazırlanmaları amaçlanır. Etik değerler eğitimin vazgeçilmez unsurudur.

Öğrenciler, okul diplomasına ek olarak “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” Fransızca Düzey Sınavlarına girerler. (11. sınıflar için B2 sınavları, 12. sınıflar için isteğe bağlı olarak C1 sınavı)

Okulun diploması Fransız Bakaloryasına denktir. Ayrıca okul dünya çapında sadece seçkin özellikleri olan eğitim kurumlarını başarılarından dolayı ödüllendiren («FrancEducation Markası») «Label France Éducation» ile güçlenmiş bir itibar ve güvenilirliğe sahiptir.

Kayıt-Kabul

Okula kayıtlar LGS (Liselere Giriş Sınavı) puanıyla gerçekleşir. MEB tarafından Özel Okulların kayıt dönemi olarak belirtilen tarihlerde okul taban puan açıklar. Taban puana sahip öğrencilerin ön kayıt ve kayıt işlemleri okulun internet sitesinde duyurulacak takvime göre okul tarafından yapılır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı hazırlık sınıfı kontenjanı 140 öğrenci olup, kız/erkek öğrenci için tek puan açıklanır.

Eğitim Kadrosu

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kayıtlı 720 öğrenci (441 kız, 279 erkek), 83 öğretmen (%75 Frankofon, %40 anadili Fransızca) bulunmaktadır. Eğitim kadrosunda çok sayıda master ve doktora tamamlamış kadrolu öğretmen ve ders ücretli görev yapan akademisyen bulunmaktadır.

Rehberlik-Kariyer Danışmanlığı

Rehberlik Servisi tarafından öğrencilere bireysel danışmanlık yanında, mesleki rehberlik ve kariyer danışmalığı konusunda destek olunmaktadır. Ergenlik döneminin özellikleri dikkate alınarak öğrenci ihtiyaçlarına yönelik seminerler düzenlenmektedir. Düzenlenen okula uyum programları, akademik başarıyı destekleyici çalışmalar, mesleki alan ilgi yetenek testleri , meslek seçimi hakkında test ve anketler, kariyer günleri, mesleki gözlem çalışmaları, üniversite gezileri ve tanıtım toplantıları aracılığıyla öğrenciye kendini keşfetme ve yolunu çizme olanağı sağlanır. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler için ayrı danışmanlık birimleri bulunmaktadır.

Üniversite Başarısı

Okulun üniversite başarısı %100’dür. Yurt içi ve yurt dışı üniversite tercih oranları birbirine yakındır. (%50) Fransız Okulları mezunları Galatasaray Üniversitesince düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavına girme hakkına sahiptir. Y-LYS puanına göre ilk 25 000 öğrenci arasında olunması koşuluyla Fransız Okullarına ayrılan kontenjan kadar öğrenci bu üniversiteye kayıt hakkı kazanır. Sonuçta mezun öğrenci, ÖSYM Yerleştirme sonucuna göre kazandığı bölüm, Galatasaray Üniversitesinde kazandığı bölüm ve Fransa’da kabul edildiği üniversite/bölüm arasında en çok tercih ettiği üniversiteye yerleşir. ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, İtalya vb. gibi farklı ülkelerde öğretimlerini sürdürmeyi de seçen öğrencilerimiz bulunmaktadır.

Kütüphane

Okulumuz kütüphanesinde (Medyatek) bir kısmı koleksiyon olan 10.000’in üzerinde kitap bulunmaktadır. Elektronik veri tabanı ile donatılmış görsel ve işitsel kaynakların bulunduğu bir alana sahip olan kütüphanemiz yapısal özellikleri ve olanakları ile örnek olacak özelliktedir.

Donanım

Okul, güçlü teknik donanımı ile tiyatro konser gibi birçok etkinliğin yapılabildiği bir tiyatro ve konser salonuyla, farklı temalarda sergilere ev sahipliği yapan bir sanat galerisine sahiptir. Spor Kompleksinde bulunan fitness, spor sahaları, yüzme havuzu, tırmanma duvarı vb. alanları öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve okul sonrası saatlerde bireysel ve takım sporları için kullanmaktadırlar. Branş dersleri için tam donanımlı fen laboratuvarları, resim ve müzik odaları vb. bulunur.

KCG (Kendi Cihazını Getir) sistemi uygulanarak, tüm öğrencilerin ders materyalleri arasında taşınabilir bilgisayarları olması istenir. Bilgisayarlar okulun kontrollü kablosuz ağına tanımlandıktan sonra öğrenciler tarafından kullanılır. Tüm öğretmenlerin okul tarafından verilen taşınabilir bilgisayarı vardır.

Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlikler yönünden çok zengin olan okulumuzun ana amacı öğrenciyi hayata hazırlamaktır. Spor, tiyatro, edebiyat, sinema, orkestra, sürdürülebilir yaşam ve çevre, MUN (Model Birleşmiş Milletler) vb. 40’a yakın sosyal etkinlik arasından öğrenciler ilgi alanlarına göre seçimlerini yaparlar. Okul olanaklarından okul saatlerinden sonra da yararlanılması için gerekli sistem oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalar, festivaller, gerçekleştirilen pedagojik amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler ile değişim programları öğrenci eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Aktif Öğrenci Birliği okulda var olan demokrasi kültürünün gelişmesine yardımcı olur. Galatasaray Üniversitesi iş birliği ile kodlama ve robotik sertifika programı öğrencilere ücretsiz olarak önerilmektedir. Üç boyutlu yazıcılar öğrencilerin kullanımına açıktır.

Kültürel Etkinlikler

Okul saatleri dışında herkese açık ve ücretsiz olarak çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler öğrenci, veli, öğretmen, mezun, kültür sanata ilgi duyan estetik duygusu yüksek kişileri bir araya getirmekte, okulun ders saatleri dışında da aktif bir yaşam alanı olarak benimsenmesini ve yön gösterici olmasını sağlamaktadır.

Toplum Hizmeti

Kulüp çalışmaları veya sınıf etkinlikleri olarak, tüm öğrenciler sosyal sorumluluk projelerinde yer alır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim stratejileri eğitimi öğrenci, öğretmen ve velilere verilmekte, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunlar Ağı

Öğrencilerin ve mezunların okula aidiyeti çok yüksektir. Aktif bir Mezunlar Derneği ile birbirini ve okulu destekleyen geniş bir mezunlar ağı bulunmaktadır.

Adres: Cumhuriyet Caddesi No.127 Harbiye 34373 İstanbul

Telefon: 0212- 219 16 97 - 0212 -231 26 16

Faks: 0212-231 86 84

E-posta: ndsl@nds.k12.tr

Web adresi: www.nds.k12.tr

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği