Galatasaray Üniversitesi NDS öğrencilerine tanıtıldı

20 Aralık 2017 tarihinde, GSÜ Genel Sekreteri ve Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjde Genevois, GSÜ ÖSYS Komisyon Başkanı ve Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Alptekin, GSÜ ÖSYS Komisyonu Üyesi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Aksoylu ve GSÜ ÖSYS Komisyonu Üyesi ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. G. Aslı Sancar Demren, kurumlarını 12. sınıf NDS öğrencilerine ve velilerine tanıttılar.

Toplantının ana konuşmacısı G. Aslı Sancar Demren, önce bu prestijli kurumun tarihçesinden bahsetti. Ardından kurumun farklı bölümlerine, verilen eğitim programlarına ve Fransız üniversiteleriyle sürdürülen ilişkilere değindi.

Bunların yanı sıra, toplantıya katılanlar, üniversiteye giriş sınavı, Frankofon liselere ayrılmış kontenjanlar, sınavın içeriği ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi sahibi oldular.

Bu ayrıntıların aktarılmasının ardından, dinleyiciler merak ettikleri başka konularda konuşmacılara sorularını yönettiler.