français | Türkçe

giriş

Galatasaray Üniversitesi İç Sınavına Başvuru

2016 Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu yayınlanmıştır.

Bu yazıda kılavuzda belirtilen ve okul idaresince en önemli bulunan konulara yer verilmiştir. Kılavuzun tamamının okunması önemlidir.

2016 Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) 29 Mayıs 2016 Pazar günü gerçekleşecektir.

Üniversite, 2016 yılında 480 öğrenci alacak olup bu kontenjanın %50’si ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında başarılı olan öğrencilere, %25‘i Galatasaray Lisesi mezunu olup GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencilere, %25‘i Türkiye’de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumdaki öğrencilerine ayrılmıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında lise öğrenimlerinin son yılında olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere bu sınava başvurabilirler.

Sınav katkı payı 750TL (KDV dahil) dir.

Adaylar sınav katkı payını AD-SOYAD – LİSE belirtmek suretiyle ve “ 2016 SINAV KATKI PAYI” açıklaması ile Galatasaray Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen hesabına yatıracaklardır. Öğrenciler katkı payları ile ilgili banka dekontunun bir örneğini başvuru formları ile birlikte Okul Müdürlüklerine teslim etmelidirler.

Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı
Ziraat Bankası -Ortaköy Şubesi
Hesap No : TR 780001000828016309255004

Sınav iki aşamadır. 2.aşamada belirtilen sınavlar farklı saatte yapıldığından bir öğrenci arzu ederse tüm sınavlara katılabilir.

1.aşama 180 dakikadır ve tüm öğrenciler katılır. 85 soru sorulur.
( Her soru 1 puan değerindedir.)
Ders isimleri ve soru adedi:
Türkçe -10-
T.C İnkılâp Tarihi -5
Matematik -30
Fransızca -20
Fizik- 5
Kimya- 3
Biyoloji -2
Coğrafya -5
Genel Tarih-5
2.aşama 90 dakikadır.

a) 35 soru Sayısal Bilimler testi:
Matematik-20
Fizik -10
Kimya -5
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü seçecek öğrenciler bu sınava katılırlar.

(LYS puanına göre yapılan sıralamada MF1-MF2-MF3-MF4 puan türünden en az birinden ilk 25 000’de olan adayların Galatasaray Sınavı değerlendirmeye alınır.)

b) 25 soru Sosyal Bilimler testi
Fransızca -5
Türkçe ve Türk Edebiyatı-10
Felsefe-5
Sosyoloji-5
Fransızca Kompozisyon (10 puan değerinde)
Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat,
İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü veya Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Diller Bölümü’nün Fransız Dili ve Edebiyatı programını seçecek öğrenciler bu sınava katılır.

(LYS puanına göre yapılan sıralamada TM1-TM2-TM3-TS1-TS2 puan türünden en az birinden ilk 25 000’de olan adayların Galatasaray Sınavı değerlendirmeye alınır.)

Öğrenciler hangi sınavlara gireceklerini başvuru sırasında belirtirler, sonradan değişiklik yapılmaz. (Tüm sınavlara girilmesinde yarar olduğunu düşünülmektedir.Aynı şekilde öğrencinin LYS lerde katılacağı sınavları da çok dikkatli seçilmelidir.)

Galatasaray Üniversitesi için öğrenciler bölüm tercihlerini sınav sırasında yaparlar.
Bir bölüme öğrencinin asil listeden yerleşmesi durumunda daha aşağıda yazılmış olan bölümler dikkate alınmaz, bu nedenle sıralamanın önceden düşünülmüş olması çok önemlidir.

Galatasaray Üniversitesi internet sitesi için tıklayınız.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail