’’Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlar’’ Sergisi

7-25 Mart 2015 Mayıs 2015

Sergi, 7 Mart’tan 25 Mayıs’a kadar (pazar günleri hariç) her gün 11.00-18.00 arası; gösteri ve konser günleri ise saat 20.00’ye kadar gezilebilir.

’’Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlar’’ Sergisi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 2011 yılında uluslararası kadınlar gününde, 1885-1930 döneminden bir kartpostal seçkisi olan Gerçeğin Kadınları, Düşlerdeki Kadınlar adlı bir sergi düzenlemişti. Özellikle kadın portrelerinden oluşan bu sergi, Kuzey Afrika’da dolaşmış olan çeşitli fotoğrafçıların çalışmalarını bir araya getiriyordu.

Lisemiz, dört yıl sonra, 7 Mart 2015 tarihinde kadın portrelerine ayrılan yeni bir serginin açılışını yapacaktır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlar adlı bu sergi, 1880-1930 döneminden bir kartpostal koleksiyonudur.

Sergi, 2014’te Notre Dame de Sion Lisesi desteğiyle Bleu autour Yayınevi tarafından basılan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlar adlı kitabın konusunu temel almaktadır. Bu kitapta önce tarihçi ve Oryantalizm uzmanı Christine Peltre, kendi yorumlarını, gezginlerin anlattıklarını ve aynı dönemden başka tasvirleri de kullanarak, 200 kadın portresini bir bağlama oturtmakta, bu suretle Osmanlı Devleti’nin etnik zenginliğini de göstermiş olmaktadır. Diğer taraftan, kitabın son sözüne imza atan gazeteci-yazar Liz Behmoaras da, çağdaş Türkiye’nin kuruluşundan günümüze, kadınların özgürleşme öyküsünü ele almaktadır.

Sergi, kitaba paralel olarak ve kartpostallar sayesinde, Osmanlı Devleti’nde Müslüman, Musevi ve Hristiyan kadınların portresini ortaya koymaktadır. Kartpostalın altın çağı 1880 ile 1930 arasındadır. Sergide esas olarak Pierre de Gigord’un koleksiyonundan yararlanılsa da, Notre Dame de Sion Lisesinin elindeki resimler de kullanılmıştır. Bunlara dönemin karikatürleri ve mecmua makaleleri de eklenmiştir. Serginin amacı, 20. yüzyılın başlarında, önce Osmanlı, ardından Türk toplumunda kadınların içinde bulunduğu koşullar üzerine bir düşünce ortaya koymak ve alışılagelmiş klişelerin dışına çıkarak yeni bir bakış sunmaktır.

Kadın portresi kartpostalları

Bu kartpostal sergisi, gerek kamu alanında gerekse mahrem alanda olmak üzere, 200’den fazla kadın portresini biraraya getirmektedir. Sergi bize basit portrelerden öte, kadınların günlük hayat ve çalışma manzaralarını, ülkede kadın koşullarının gelişmesini ve nihayet, önce Osmanlıların, ardından Türklerin isteyerek modernliğe geçişini de göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi bu konularda konferanslar da düzenleyecektir.