français | Türkçe

giriş

Felsefe-Mantık-Sosyoloji-Psikoloji

SOSYOLOJİ

Sosyoloji dersleri öğrencinin içinde yaşadığı toplumun sosyal dokusunu kavrayarak objektif bir bakış açısı geliştirmesine,ve bu davranışı bir yaşam biçimi haline getirmesine yardımcı olur. Belli bir sistem içinde sürdürülen programımızda temel amaç,örnekler ile çok sebepli yaklaşımlar geliştirerek tek yönlü bakış açılarının getireceği engelleri aşabilmektir.

Tarafsız,yapıcı ve yaratıcı olabilmek ve kişinin kendisinden başlayarak insanlığa uzanan nitelikli yaşamı yaratabilmesi için gerekli olan bu donanımların verildiği dersimiz 12.sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

FELSEFE

Felsefe dersleri filozofların hakikate giden yoldaki çıkarımlarıyla tanışan gencin, entellektüel kapasitesini farketmesi ve böylece kendisini ve sınırlarını keşfetmesine yardım eder.Bu keşif ile kendine güvenen; okuyan, yorumlayan, eleştirebilen yapıcı ve yaratıcı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

ETKİNLİKLER

Okulumuz felsefe grubu öğretmenleri gerçek olana ulaşmak için edinilen bilgilerin kullanılması ve sistemli düşünmeyi örnekleyen etkinliklere önem vermektedirler.Bu nedenle de Felsefe kahvesi, konferanslar, söyleşi ve paneller düzenleyerek; Felsefe olimpiyatlarına katılarak gencin düşün dünyasında yeni ufuklar açılmasına ve bu tavrın bir yaşam biçimi olarak benimsenmesine çalışırlar.

MANTIK

Mantık dersleri düşünme ve ispat etmeyi, konuşma dilinde tutarlı olmayı;doğru ve yanlışı yaratan temelleri araştırır.Bir anlamda doğru ve yanlışın bilimi olan Felsefe ile bağlantılı olarak ,ortaya çıkan bu bilim günümüzde de düşünme prensiplerinin uygulamalı çalışmalarıyla felsefi düşünme konusuna destek vermektedir.

Mantık programı amaçlarını doğru düşünme ve akıl yürütmenin kurallarını öğreterek;geçerlilik, tutarlılık ve hakikat konuları üzerinde tartışma yaratarak gerçekleştirir. Böylece öğrenci gündelik yaşamdan, bilimsel çalışmalara kadar uzanan doğrularını sınama fırsatı elde etmiş olur.

Ders,12.sınıflarda seçmeli olarak okutulur.

recherche


Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail