Felsefe | Mantık | Sosyoloji | Psikoloji

FELSEFE

Felsefe dersleri filozofların hakikate giden yoldaki çıkarımlarıyla tanışan gencin, entellektüel kapasitesini farketmesi ve böylece kendisini ve sınırlarını keşfetmesine yardım eder. Bu keşif ile kendine güvenen; okuyan, yorumlayan, eleştirebilen yapıcı ve yaratıcı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

ETKİNLİKLER

Okulumuz felsefe grubu öğretmenleri gerçek olana ulaşmak için edinilen bilgilerin kullanılması ve sistemli düşünmeyi örnekleyen etkinliklere önem vermektedirler.Bu nedenle de Felsefe kahvesi, konferanslar, söyleşi ve paneller düzenleyerek; Felsefe olimpiyatlarına katılarak gencin düşün dünyasında yeni ufuklar açılmasına ve bu tavrın bir yaşam biçimi olarak benimsenmesine çalışırlar.

PSİKOLOJİ

Psikoloji dersi Türkçe-Matematik derslerinin ağırlıklı olduğu 11. sınıflarda seçmeli olarak okutulmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerimizin, tarihin akışı içinde önemli yeri olan psikolojik akımları ve iz bırakmış psikolog ve psikiyatrların  teorilerini kavramalarına yardımcı olarak kendi kişisel analizlerini yapabilmelerini sağlayıp onları psikolojik ve akılcı bir olgunluk seviyesine ulaştırabilmektir.

Öğrencilerimiz Fransızca ve Türkçe olarak hazırlanan kitapçıktaki konulara ek olarak, her iki dönemde de , kendilerine bu kitapçıkta sunulan seçkiden ilgilerini özellikle çeken konu hakkında bir sunum hazırlayıp bilgilerini derinleştirme imkanına da sahiptirler.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji dersleri öğrencinin içinde yaşadığı toplumun sosyal dokusunu kavrayarak objektif bir bakış açısı geliştirmesine ve bu davranışı bir yaşam biçimi haline getirmesine yardımcı olur. Belli bir sistem içinde sürdürülen programımızda temel amaç, örnekler ile çok sebepli yaklaşımlar geliştirerek tek yönlü bakış açılarının getireceği engelleri aşabilmektir.

Tarafsız, yapıcı ve yaratıcı olabilmek ve kişinin kendisinden başlayarak insanlığa uzanan nitelikli yaşamı yaratabilmesi için gerekli olan bu donanımların verildiği dersimiz 12.sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır.