français | Türkçe

giriş

Felsefe Kahvesi

19 Kasım 2008, 19:00

| Toplantı , Herkese açık

Felsefe

Tartışmanın konusu : Savaş ve Barış

Felsefe Kahvesinin İlkeleri

Sunum

Kasım ayından itibaren her ay, bir çarşamba günü, Notre Dame de Sion Lisesi’nin kafeteryasında, lise ve üniversite öğrencileri, gençler, çalışanlar, öğretmenler, emekliler ile birlikte her kültür ve her çevreden kişiye yönelik halka açık buluşmalar yapılacaktır... Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek için değişik konularda fikir alış-verişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yer olacaktır. Felsefe açısından söz konusu olan, şu veya bu filozofu tanıtmak değildir ; amaç, katılımcıların kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Organizasyon şekli

Tartışmalar ; tartışmayı canlandırmak, tekrar başlatmak ya da dengelemek, açıklama getirmek, katılımcıların düşüncelerini başka bir düzeyde tekrarlamak, soru sormak ve sonuca bağlamak üzere orada bulunan animatörlerce yönetilecek ve düzenlenecektir. Katılımcılar belirlenen saatte yerlerini aldıklarında, ilk animatör daha önceden belirlenmiş olan konuyu ilan eder ve tartışmayı kendisi başlatarak katılanların konu hakkında düşüncelerini dile getirmelerine yardımcı olur. Tartışmalar genelde 2 saat sürecek, bu sürede isteyen herkese konuşma fırsatı verilecektir. Felsefe Kahvesinin altın kuralı diğerlerini dinlemektir. Bir saatin sonunda, animatörlerden biri konuşulanların bir sentezini yapar ve tartışmayı, konu hakkında başka açılardan da sorular önererek, tekrar başlatır. Tartışma, belirlenen saatte sonuçlandırılmadan biter.

Tartışma sürecinde kurallar

Temel kural konuşmacıların birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Bir konuşmacının sözlerine yapılacak eleştiri, kişi temelinde değil, herkesin anlayabileceği dayanaklar aracılığıyla yapılacaktır. Amaç karşılıklı konuşmayı geliştirmektir. Öncelikle oturum süresince henüz söz almamış olanlara söz verilecektir. Konuşmalar üzerinde değer yargısında bulunulmayacak, söz alma sınırlandırılarak ve mümkün olduğunca çok sayıda kişinin katılımını sağlayacaktır.

Konuşma zorunluluğu yoktur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail