français | Türkçe

giriş

Felsefe Cafe

4 Mayıs 2011, 19:00

| Toplantı , Herkese açık

Fransızca ve Türkçe

Konu : « Sanat Eserini Tanımlamak »

Bir müzik eseri, bir şiir, bir heykel, bir koreografi arasında ortak ne vardır? Buna yanıt vermek güçtür, çünkü « sanat eseri » dediklerimizin listesi gittikçe uzamaktadır : fotoğraf, sinema, çizgi roman, happenings, yerleştirme, spor performansları, vb.. Sanat nerede başlayıp, nerede biter?... Sanatı öldürme tehlikesini göze almadan, her şeye « sanat eseri » denilebilir mi? Çağdaş sanatın geleneksel estetik (güzellik) göstergelerimizi darmadağın ettiği ve basit bir ticarî ürüne kolayca sanat eseri denildiği bir dönemde, o eskiden beri sorulan ’’sanat eserinin özü’’ sorusu hiç bir zaman olmadığı kadar gündemdedir.

NDS Felsefe Kahvesi

Sunum

Bir yıllık bir aradan sonra, Notre Dame de Sion Lisesi “Felsefe Kahvesi”ni Ocak 2011’den itibaren yeniden başlatmaktadır. Toplantılar lisenin kafeteryasında yapılacaktır.

Felsefe Kahvesi; başkalarından bir şeyler öğrenmek ya da kendi düşüncelerini geliştirmek için değişik konularda fikir alışverişi yapılan, düşüncelerin tartışıldığı bir yerdir. Bu yılki programda ‘’aptallık’’, ‘’sanat eseri’’, ‘’arzu’’, vb. gibi temalar yer almaktadır. Hiçbir düşünür ya da felsefe akımı ön plana çıkartılmayacaktır. Buradaki tek amaç, katılımcıların akıl yürütülen karşılıklı konuşmalarla kendi düşüncelerini zenginleştirmeleri, kendi doğrularını sorgulamaları, eleştirel bakışlarını uygulamalarıdır.

Toplantı akışı

Tartışmalar Nami Başer, Martin Stern ve Ahmet Soysal tarafından yönetilecektir. Animatörler,seçilen konuları farklı yönleriyle sunacak ve düşünme yolları önereceklerdir. Ardından, tartışmaları düzenleyecek, gerektiğinde katılımcıların fikirlerini başka sözcüklerle ifade edecek, özetleyecek ve konuşmayı devam ettireceklerdir.

«Halka açık» seanslar dışarıdan herkese açık olup iki ayda bir, akşamları 19:00- 21:00 saatleri arasındadır. Konuşmalar Fransızca ve Türkçe yapılacak, zaman zaman çeviri olacaktır.

«Liseliler» seansı yeni oluşturulmuştur. Notre Dame de Sion’un ve İstanbul’daki diğer Frankofon kurumların 11. ve 12.sınıf öğrencilerine yöneliktir. Seanslar iki ayda bir, hafta içi bir gün saat 15:00’te başlayacak ve bir buçuk saat sürecektir. Konuşmalar Fransızca ve Türkçe yapılacak, çeviri de mümkün olabilecektir.

Tartışma kuralları

Etkinliğe saatinde gelmek tekrarları önleyecektir. “Felsefe Kahvesi”nin altın kuralı, konuşmacıların sırayla konuşmaları ve birbirlerini dinlemeye özen göstermeleridir. Söz sırasını animatörler belirler.

Tartışma öngörülen saatte sona erdirilir.

Konuşmacılar nezaket ve saygı kurallarına uyar. Tüm konuşmalar herkesin anlayabileceği bir şekilde temellendirilerek ve kişisel değer yargılarından kaçınılarak yapılır. Amaç karşılıklı konuşmalar olmadan, tartışmayı çok yönlü olarak geliştirmektir. Öncelik henüz konuşmamış olanlara verilir.

Toplantıda konuşma zorunluluğu yoktur.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail