français | Türkçe

giriş

FREE

15 Mayıs 2015, 19:30

| Dans , Tiyatro , Kukla , Fransızca , Davetiye ile

“Kölelik geçici sosyal-tarihsel bir olgu mu, yok sa doğal bir düzen
midir?” Aristot


Benim öyküm bugün başlıyor.
Bazı köleler kaçıyor.
Bir megapoldeyiz.
Bazı köleler kaçmayı düşünüyor.
Yalnız bırakılmış, küçülmüş, esir tutulan, yabancı gürültülerle, düzenli olarak havalanan ve konan uçaklar dışında bilinmeyen seslerle çevrili olan LENA, ŞEYAN, KATU, ED ve diğerleri, her biri kendilerine düşman olan or tamlarını daha iyi kaçabilmek için evcilleştiriyorlar.
Çarpışan bedenleriyle iletişim kuruyorlar.
Bu insan kaçakçılığı mağdurlarını sadece özgürlük yeniden konuşabilir hâle getirebilecektir.
Tüm karakterler gerçek hikâyelerden geliştirilmiştir. Olaylar yakınımda ya da benden uzak gerçekleşti.
Böylece, herhangi bir tesadüf, tesadüf değildir.


Oyuncular :

Carl Archambault - Şarl (Alias Chip), Mösyö, Nataşa, bir erkek çocuk
Florence Blain Mbaye - Katu, Nataşa, bir kız çocuk
Marie-Adeline Choquet - Silvi, Lena, Madam, Nataşa, bir kız çocuk
Carol Jones - Şeyan, Nataşa, bir kız çocuk
Philippe Meunier - Ed, Nataşa, bir erkek çocuk

— -

Sahneleme, ritim ve orijinal fikir : Carol Jones
Senaryo : Carol Jones, kolektif
Diyalog : Carol Jones (Olivier Allo rent)
Sahneleme asistanı : Jérôme Mouflin
Ses ve müzik : Jean-Frédéric Messier
Kukla kostüm ve tasarımı : Ariane Genet de Miomandre
Aydınlatma, video, sahne hazırlama: Jonathan Barro
Teknik Yönetmenlik : Jeanne Fortin
Yapım Yönetmenliği : Le Zèbre

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail