Avusturyalı Topluluk Airborne Extended ile NDS’de Özgün bir Konser

27 Şubat tarihinde, NDS Gösteri Salonu, İstanbul’daki Avusturya Kültür Ofisi iş birliği çerçevesinde, kadın sanatçılardan oluşan Avusturyalı topluluk Airborne Extended’ı ağırladı.

Blok flütte Caroline Mayrhofer, klavsende Sonja Leipold, flütte Elena Gabbrielli ve arpta Elisabeth Plank’tan oluşan dörtlü, salondaki dikkatli ve yeni seslere açık bir dinleyici kitlesine, 17. yüzyıl sonundan 21. yüzyıla dek uzanan geniş bir beste repertuvarından oluşan bir müzik gecesi gerçekleştirdi.

Bu gece vesilesiyle yorumlanan çağdaş eserler, alışılmışın dışında bir üslup içeriyor ve yenilikçi bir müzik tarzı oluşturuyordu. Bu yorumlar arasında, özellikle Uğurcan Öztekin’in « Blocks 2018 » adlı yapıtı ile Emre Dündar’ın « Wind Lines » adlı eseri yer aldı. Her iki yapıt da dinleyiciler önünde ilk kez yorumlandı. Eserlerden ilki bu iki flüt sanatçısı tarafından; ikincisi ise dörtlü grup tarafından çalındı.

Adları geçen her iki besteci de salonda hazır bulunuyorlardı. Bestelerinin dinleyicilere takdimi ile birlikte, her iki sanatçı, sahneye davet edildiler.

Sanatçılar tarafından kullanılan flüt gamı arasında, özellikle geçişi sağlayan bir bas flüt ile ismini tasarımcısından alan ve bugün artık üretilmeyen bir Paetzold marka blok flüt yer alıyor.