Asker Çocuklar Sorunsalı hakkında NDS’de Konferans

4 Nisan 2018 tarihinde, NDS, Türkiye’deki Fransız Enstitüsü iş birliği ile, Philippe Duamelle’in katıldığı bir konferans düzenledi. Philippe Duamelle, asker çocuklar sorunsalı üzerine Türkiye’de UNICEF’i temsil ediyor.

Bu konferansın farklı katılımcıları vardı:
 Eric Soulier, iş birliği ve kültürel etkinlik müsteşarı ve Türkiye’deki Fransız Enstitüsü Müdürü
 Virginie Villechange, Fransızca Kooperasyon Ataşesi
 Alexandre Abellan, Sainte-Pulchérie Lisesi Müdürü
 Kendi kurumlarında sosyal yardım kulüplerinde üye olan Pierre Loti, Saint-Michel, Saint-Joseph, Sainte-Pulchérie, Saint-Benoît ve Notre-Dame de Sion liselerinden öğrenciler

Lise Müdürü Yann de Lansalut’nün açılış konuşmasından sonra, aralarında Mısır, Sri Lanka ve Benin Cumhuriyeti’nin de bulunduğu pek çok ülkede görev yaptıktan sonra üç yıldan beri UNICEF Türkiye Müdürü olarak görev yapan Philippe Duamelle’e söz verildi.

Söyleşinin başında, konuşmacı, hemen dinleyicilerle etkileşim içinde gelişen bir sunum gerçekleştirme arzusunu paylaştı. Pek çok bölümden oluşan sunumu boyunca, dile getirdiği farklı sorunlar hakkında dinleyicilerin fikrini sordu.

Asker çocuk kavramının tanımını yaptıktan sonra, onların birer kurban olarak dikkate alınması gerektiğine değindi. Ardından dünya ölçeğinde sayısal ve coğrafi tespitlerde bulundu. 250 ile 300 000 çocuğun bu sorunla karşı karşıya bulunduğu, bunlardan yüzde 40’ının kız ve bazılarının ancak sekiz yaşında olduklarına değindi. Philippe Duamelle, bu çocukların rolünden (iktidar kurma veya sözde saygı uyandırma kavramları veya ilgili coğrafyada ekonomi üzerindeki etkileri) ve bu sorunsalın fiziksel ve psikolojik sonuçlarından bahsetti.

Ayrıca çocukların korunmasına ilişkin yürürlükte olan kanunların bir değerlendirmesini sundu. İlgili gençlerin tekrar çocuk olabilmeleri adına, özellikle de UNICEF tarafından gerçekleştirilen müdahalelere -hem işletilen süreç hem de sürecin işletilmesi sırasında karşılaşılan zorluklar anlamında- değindi.

Sonrasında dinleyiciler tarafından sorular arasında, asker çocukların cezai sorumluluğu, Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin kullanımı, gençlerin iade edilmesi için askerî şefleri ikna etmek için kullanılan yöntemler gibi konular yer alıyordu.

Konuşmasının sonunda, bu durumların önlenmesi için, Philippe Duamelle, salonda bulunan gençlerden her birinin kendi imkânları dâhilinde aktif olabileceği fikrini akılda tutmalarını isteyerek konuşmasını sonlandırdı.