2023-2024 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Ekim 2023 Çarşamba günü gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2022-2023 dönemi Okul Aile Birliği Eski Başkanı Sayın Semra Akkuş Akman söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti. Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Alexandre Abellan ve Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Tuna Zenginel Saikali söz aldılar.

Konuşmaların ardından, önceki dönem Okul Aile Birliği üyesi velilerimize teşekkür plaketleri sunuldu.

Ardından 2023-2024 ders yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

 • Başkan : Pınar Sayın Sandıkçı
 • Başkan Yardımcısı : Vezire Alp
 • Sayman: Remziye Tuğba Şık
 • Genel Sekreter : Umut Eren
 • Üye: Ebru Akarsel

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

 • Münever Oskay
 • Arzum Kurt Şeker
 • Okan Atilla
 • Gözde Duman
 • Naciye Temizkan Akarsu

  Denetleme Kurulu Asil Üyesi
 • Nihat Öztürk

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

 • İbrahim Neğiş

Yeni dönem Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz.

Ayrıca toplantıya katılan tüm velilerimize, aday olan velilerimize ve Divan Kurulunda görev alan velilerimiz İlker Öztaş, Evrim Tapan ve Oktay Namver’e teşekkür ederiz.