2021-2022 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2020-2021 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Berna Laçin Eşiz söz alarak hazırlanan kısa film eşliğinde 2020-2021 yılı içinde yapılan çalışmaları anlattı, faaliyet raporunu paylaştı ve dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Alexandre Abellan ve Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi söz aldılar, Okul Aile Birliğinin öneminden söz ettiler; Okul Aile Birliği Başkan ve üyelerine teşekkürlerini ifade ettiler.

Ardından uzun yıllardır Okul Aile Birliği’ne katkı sağlamış üyelerden çocukları mezun olanlar sahneye çağrıldı. Gülnur Hamamcıoğlu, Pınar Şahbaz, Meryem Akiş, Burçak Işık, Canan Hastürk, Gülin Yücel’e plaketleri sunuldu. Toplantıya katılamayan Meltem Tan’a teşekkür edildi.

2020-2021 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulundan toplantıda hazır bulunan başkan Berna Laçin Eşiz, Başkan yardımcısı Can Özyurt, üyeler Semra Akkuş Akman, Bükem Tanören’e ve toplantıya katılamayan Müge Görücü’ye teşekkür edildi.

Gündemin ilgili maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Ayşegül Yalçın Eriş, sekreterliğe Defne Ertan Tüysüzoğlu, saymanlığa İlker Öztaş ve Makbule Okat oy birliği ile seçildiler.

Denetleme Kurulu üyesi Ülkü Ceylan’ın hazırladığı 2020-2021 Dönemi Okul Aile Birliği denetim raporu okundu. Ardından 2020-2021 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu ve denetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Asil üyeleri
Can Özyurt
Ülkü Ceylan
Semra Akkuş Akman
Burcu Örmeci
Adnan Bülbül

Yönetim Kurulu yedek üyeleri
Erdal Yüzbaşıoğlu
Demet Tanrıverdi Keskin
Bengi Subaşı Gerçek
Sena Dolu
Tuğba Şık

Denetleme Kurulu asil üyesi
Sibel Alpagut

Denetleme Kurulu yedek üyesi
Nergis Baysal

2021-2022 Yönetim Kurulu kendi aralarında toplanarak görev dağılımını belirledi.

Başkan: Can Özyurt
Başkan Yardımcısı: Semra Akkuş Akman
Genel Sekreter: Burcu Örmeci
Sayman: Adnan Bülbül
Üye: Ülkü Ceylan

Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.