2020-2021 Kayıt Takvimi ve Kılavuzu

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Kayıt Takvimi ve Kılavuzunu okumak ve/veya basmak için tıklayınız.

KAYIT TAKVİMİ

TABAN PUAN İLANI 17 TEMMUZ 2020
1. ÖN KAYITNEMİ 17 TEMMUZ- 20 TEMMUZ 2020
1. KESİN KAYITNEMİ 21 TEMMUZ 2020
1. YEDEKSTE KESİN KAYITNEMİ 22 TEMMUZ 2020
2. ÖN KAYITNEMİ 23 TEMMUZ 2020
2. KESİN / YEDEK KAYITNEMİ 24 TEMMUZ 2020 (15.00 YEDEK KAYIT)
SERBEST KAYITNEMİ 27 TEMMUZ 2020
SERBEST KAYITNEMİ 28 TEMMUZ 2020
SERBEST KAYITNEMİ 29 TEMMUZ 2020
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ 17 AĞUSTOSTAN İTİBAREN

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV
Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav tarihi 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Okula öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt takvimi çerçevesinde ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.

2. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)
Okul yerleştirme puanı Millî Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, yerleştirmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın, Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış olması gerekir.

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunabilir.
4.2. Kayıtlar Okul Kayıt Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon okul tarafından oluşturulur. Komisyonda, Okul Müdürü, Türk Müdür Başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir memur bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon tarafından tutanak altına alınır.
4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde fotoğraflı kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli bilgileri veya belgeleri ibraz edeceklerdir.
4.4. Ön kayıtlar elektronik ortamda yapılır.
4.5. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki ilgili maddeye istinaden doğum tarihi küçük olan aday önceliklidir.
4.6. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması gerekmektedir. Kayıt için gerekli belgelerin teslimi, velinin ilk taksiti yatırması, banka sözleşmesinin ve Özel okul/Kurum Öğrenci Kayıt sözleşmesinin tamamlamasıyla kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş olur.
4.7. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.
4.8. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa, yeni öğrenci kaydı ancak bir sonraki dönemde yapılabilir.
4.9. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.
4.10. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini web sitesinde de ilan edecektir.
4.11. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir.
4.12. Okula ve kayıt alanına işlemler için kayıt yapmaya yetkili sadece 1 kişi kabul edilecektir.
4.13. İçinde bulunulan salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık ve hijyen önlem ve tedbirleri gereğince kurumlar fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla kesin kayıt düzenlemelerini yaparlar.
Okullar kesin kayıt günlerinde yapacakları kayıt işlemleri ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamaya göre farklı uygulamalar yapabilirler. Konuyla ilgili uygulamalarını web sayfalarında ilan ederler.
 Okul bahçesi, bina içi, salon, kafeterya ve okul binasının kullanıma açık farklı bölümlerinde sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, dezenfektan, maske ve hijyen sağlamada gerekli ürünlerin velilerin erişeceği şekilde temini ve tedariki sağlanır.
 Okulumuzun fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda kayıt işlemleri gerçekleştirilecek, risk oluşturabilecek düzenlemelerden kaçınılacaktır.

I. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi
a. I. Ön kayıt, 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılacaktır. Okul, I. Ön kayıt dönemi için taban puanını 17 Temmuz 2020 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 20 Temmuz 2020 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saat 17.00’de sona erer. Diğer ayrıntılar web sitesinde ilan edilecektir.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 20 Temmuz 2020 günü en geç saat 19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin alacaktır.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 21 Temmuz 2020 tarihi 17.00-19.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Boş kontenjanlara 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.00’dan itibaren okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda yedek listeden kesin kayıtlar yapılır.
Yedek liste kesin kayıt işlemlerinde, okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilere kayıt hakkı tanınır. Yedek listeden kesin kayıt sırasında açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılabilir.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek II. Ön kayıt – kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

II. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi
a. II. Ön kayıt, 23 Temmuz 2020 tarihinde yapılacaktır. Okul, II. Ön kayıt dönemi için taban puanını 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 23 Temmuz 2020 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt işlemleri saat 17.00’de tamamlanacaktır.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 23 Temmuz 2020 günü en geç saat 19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin alacaktır.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.30’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 24 Temmuz 2020 saat 14.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul yönetimince aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına karar verilir.
Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 24 Temmuz 2020 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 24 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek Serbest Kayıt Dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

Serbest Kayıt Dönemi
Kayıt Takviminde 27-28-29 Temmuz 2020 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi
Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir.

Nakil Dönemi
Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Açıklama

Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

NDS Kayıt Takvimi ve Kılavuzu
İndir (288.6 kio)